Organizační struktura odboru

Odbor územního rozvoje a investic

(1) Odbor územního rozvoje a investic je zřízen RMČ pro zabezpečení oblasti územního rozvoje MČ Prahy 17 a oblast investic MČ Praha 17

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor územního rozvoje a investic nevykonává žádné činnosti.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor územního rozvoje investic zřízen RMČ pro zabezpečení přípravy koncepce rozvoje území MČ Praha 17, kontrolu stavu území z hlediska funkční náplně s cílem zajištění rozvoje této lokality ve vazbě na strategické a územní plány a záměry hl. města Prahy. Dále připravuje investiční akce MČ Praha 17 od předprojektové přípravy přes projekt pro stavební povolení, zajišťuje stavební povolení a ohlášení staveb. Zajišťuje proces výběru dodavatele veřejnou zakázkou dle platného zákona o veřejných zakázkách a zajišťuje výkon technického dozoru investora.

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Podaný Alois, Ing. vedoucí odboru Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách; Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části; Provádí inženýrskou činnost pro investiční akce; Podílí se na přípravě regenerace panelových domů. Španielova 1280, 2. patro tel: 234 683 285, e-mail: alois.podany@praha17_cz
Malíková Eva, Ing. referentka   Španielova 1280, 2. patro

tel: 234 683 294, e-mail: eva.malikova@praha17_cz (eva.filipova@praha17_cz)

Moravcová Zuzana, Ing. technický dozor investora, referentka investic Provádí výkon technického dozoru investora; Podílí se na přípravě investic; Zajišťuje inženýrskou činnost Španielova 1280, 2. patro tel: 234 683 216, mobil: 720 524 686, email: zuzana.moravcova@praha17_cz
Neubert Jiří, Ing odborný referent Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách, připravuje nový územní plán; Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části; Provádí inženýrskou činnost pro investiční akce; Podílí se na přípravě regenerace panelových domů. Španielova 1280, 2. patro tel: 234 683 215, e-mail: jiri.neubert@praha17_cz
Slezáková Libuše, Bc. odborná referentka Posuzuje žádosti občanů a vydává stanoviska; Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách; Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části; Provádí inženýrskou činnost pro investiční akce; Podílí se na přípravě regenerace panelových domů. Španielova 1280, 2. patro tel: 234 683 295, e-mail: libuse.slezakova@praha17_cz
Tlustý Miloslav, Ing odborný referent Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách, připravuje nový územní plán; Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části; Provádí inženýrskou činnost pro investiční akce; Podílí se na přípravě regenerace panelových domů. Španielova 1280, 2. patro tel: 234 683 214, e-mail: miloslav.tlusty@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF