Dohoda nájemců o změně předmětu nájmu

 Jak postupovat při vyřizování záležitosti - Dohoda nájemců o změně předmětu nájmu

Projeví-li současně dva nebo více nájemců písemně s úředně ověřenými podpisy na tiskopisu, který je přílohou Zásad postupu při přidělování obecních bytů v MČ Praha 7, vůči pronajímateli svou vůli o vzájemné změně předmětu nájmu, pronajímatel s nimi uzavře smlouvu o skončení dosavadního pronájmu bytu a současně s nimi uzavře smlouvu o novém pronájmu bytu podle tohoto projevu jejich vůle.

Tiskopis je zveřejněn na internetových stránkách v sekci formuláře OSOM.

Lhůty k vyřízení:

nejsou stanoveny právními předpisy a závisí na složitosti případu. O vyřízení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění.

 

Žádost vyřizuje:

odbor správy obecního majetku Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

jméno: Michaela Novozámská

č. dveří: 213, 1. patro

telefonní číslo: 234 683 529 nebo ústředna: 234 683 111

fax: 235 300 129, e-mail: podatelna@praha17_cz nebo novozamskam@praha17_cz

úřední hodiny:   pondělí:  8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 17,30 hod.

                          středa:    8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 18,30 hod.

                          pátek:     7,30 - 11.00 hod.

 

Možnost odvolání:

nejedná se o rozhodnutí ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) a nelze se proti němu odvolat. V případně zamítnutí žádosti je možné požádat o znovuprojednání v Radě MČ Praha 17. Při zjištění nepravdivých nebo neúplných údajů může být bytová záležitost dále řešena soudní cestou.

 

Související právní předpisy:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tisk Export článku do PDF