Personální struktura Odboru správy obecního majetku - oddělení byt. a nebyt. prostor, pozemků a prodeje majetku

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Mareš Vladimír vedoucí oddělení bytových a nebytových prostor a pozemků bod: 27-29, 31-35 kanc. č. 203, 1.patro tel: 234 683 562,
e-mail: vladimir.mares@praha17_cz
Novozámská Michaela referent oddělení bod: 1-26 kanc. č. 213, 1.patro tel: 234 683 529,
e-mail: michaela.novozamska@praha17_cz
Váňová Michaela referentka oddělení bod: 1-3, 13  kanc. č. 203, 1.patro tel: 234 683 535,
e-mail: michaela.vanova@praha17_cz
Spilková Lada referentka oddělení bod: 27-29, 31-35 kanc. č. 203, 1.patro tel: 234 683 559,
e-mail: lada.spilkova@praha17_cz


Činnosti oddělení:

 1. žádost o pronájem obecního bytu
 2. žádost o pronájem startovacího bytu
 3. žádost o bezbariérový byt
 4. výběrové řízení na pronájem obecního bytu
 5. žádost o vydání souhlasu s dobrovolnou výměnou bytů
 6. žádost o přechod nájmu bytu
 7. žádost o změnu nájemní smlouvy po rozvodu manželství
 8. žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu sňatku
 9. žádost o společný nájem bytu
 10. žádost o vydání souhlasu s podnájmem bytu
 11. žádost o pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení pro starší občany
 12. žádost o vydání souhlasu s ubytováním cizince
 13. žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 14. žádost o změnu doby nájmu v nájemní smlouvě
 15. žádost o pronájem bytu pro azylanty
 16. žádost o pronájem ordinací a lékáren 
 17. žádost o pronájem nebytových prostor a ateliérů
 18. žádost o převod nájmu nebytových prostor
 19. žádost o pronájem garážových stání
 20. výběrová řízení na pronájem nebytových prostor,ateliérů a garážových stání
 21. kontrola řádného plnění vyplývající z uzavřených nájemních smluv
 22. výstrahy
 23. výpovědi z nájmu bytu
 24. žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
 25. žaloby
 26. exekuce
 27. stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech
 28. žádost o pronájem pozemků (stavební činnost)
 29. žádost o pronájem zahrádek
 30. žádost o prodej či směnu pozemků (majetkoprávní smlouvy)
 31. veřejné zakázky v souvislosti se zadáváním znaleckých posudků, geometrických plánů, projekt. dokumentace a s pracemi na pozemcích MČ Praha 17
 32. žádost o zřízení věcného břemene
 33. žádost o výpůjčku pozemku
 34. žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17
 35. součinnost při stavebních řízeních, souhlasná stanoviska (st. činnost) k pozemkům

Tisk Export článku do PDF