Organizační struktura odboru

Jednotlivá oddělení

Odbor správy obecního majetku

(1) Odbor správy obecního majetku je zřízen RMČ pro zabezpečení majetkových záležitostí MČ Prahy 17, pro zabezpečení řádného disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory v bytových domech v pověřeném vlastnictví MČ Praha 17 a dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy.

(2) Ve věcech samostatné působnosti je odbor správy obecního majetku zřízen RMČ pro oblast správy obecního majetku, dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy a pro záležitosti obecních bytů MČ Praha 17 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy

Tisk Export článku do PDF