Často kladené dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy

a. mateřská škola

Co dělat

chcete přihlásit dítě do mateřské školky

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

dítěti v mateřské škole někdo něco ukradl (ztráta nad ?? Kč)

MŠ je pojištěná, částku, na kterou je pojištěna, zjistíte u ředitelky mateřské školy

dítěti nechutná strava, dítě má náhle zvláštní dietu

stížnost směřovat na příslušnou ředitelku mateřské školy

dítě o­nemocnělo a zůstává doma

situaci nahlásíte ředitelce příslušné mateřské školy

zjistíte přeplatek školného nebo stravného

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

zajištění prázdninového provozu *

obrátíte se na ředitelku mateřské školy, kam dochází vaše dítě

se vám zdá, že školka, kterou navštěvuje Vaše dítě, je nedostatečně financovaná

obrátíte se na odbor školství (paní Krafková)

ve školce se nedostatečně topí

obrátíte se na odbor školství (pan Zapalač, pan Urban)

chcete osvobození od platby školného

obrátíte se na ředitelku příslušné mateřské školy

chcete si stěžovat na ředitelku (nebo jí pochválit)

obrátíte se na odbor školství (Mgr. Zemanová)

chcete si stěžovat na učitelky (nebo je pochválit)

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

přihlásit dítě k zápisu na pravidelnou docházku

únor každého roku - sledovat vývěsku školky, web MČ Praha 17

*-městská část z ekonomických důvodů nezajišťuje celoprázdninový provoz v měsících červenec a srpen, pouze prvních a posledních 10 pracovních dnů!

b. základní škola

Co dělat

přihlásit dítě k zápisu

obrátit se na ředitelství vyhlédnuté školy

přihlásit dítě po přistěhování do školy

obrátit se na ředitelství vyhlédnuté školy

školské záležitosti-pedagogické a disciplinární

obrátit se na třídní učitelku event. na pedagogického poradce nebo ped. psych. poradnu

záškoláctví, drogy

obrátit se na sociální odbor, kurátora pro mládež, Úřadu Praha 17 (paní Martina Machová, Ivana Valentová)

vandalismus mladistvých

městská policie-164, policie ČR-158

odhlásit obědy

hospodářka příslušné kuchyně

ztráta čipové katry na obědy

hospodářka nebo vedoucí příslušné kuchyně

stížnosti na ředitele

Odbor školství a kultury Úřadu Praha 17

stížnosti na stravu

vedoucí stravovacího zařízení příslušné školy, oddělení kontroly a stížností Úřadu Praha 17

ztráta nebo odcizení věci

vedení školy

stížnost na učitele

ředitel školy

 

c. ostatní

Co dělat

nostrifikace cizího vysokoškolského diplomu, vysvědčení

Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111

seznam středních a vysokých škol

zápisový lístek pro střední školy

Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111

stížnost na činnost odboru školství a kultury

tajemník Úřadu MČ Praha 17, starosta Městské části Praha 17

zaměstnání ve škole

ředitel příslušné školy

Tisk Export článku do PDF