Často kladené dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Co dělat ?

 • chcete přihlásit dítě do mateřské školy

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

 • dítěti v mateřské škole někdo něco ukradl (ztráta nad ?? Kč)

MŠ je pojištěná, částku, na kterou je pojištěna, zjistíte u ředitelky mateřské školy

 • dítěti nechutná strava, dítě má náhle zvláštní dietu

stížnost směřovat na příslušnou ředitelku mateřské školy

 • dítě o­nemocnělo a zůstává doma

situaci nahlásíte ředitelce příslušné mateřské školy

 • zjistíte přeplatek školného nebo stravného

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

 • zajištění prázdninového provozu *

obrátíte se na ředitelku mateřské školy, kam dochází vaše dítě

 • se vám zdá, že školka, kterou navštěvuje Vaše dítě, je nedostatečně financovaná

obrátíte se na odbor školství (paní Krafková)

 • ve školce se nedostatečně topí

obrátíte se na odbor školství (pan Urban)

 • chcete osvobození od platby školného

obrátíte se na ředitelku příslušné mateřské školy

 • chcete si stěžovat na ředitelku (nebo jí pochválit)

obrátíte se na odbor školství (Mgr. Zemanová)

 • chcete si stěžovat na učitelky (nebo je pochválit)

obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy

 • přihlásit dítě k zápisu na pravidelnou docházku

květen každého roku - sledovat vývěsku mateřské školy, web MČ Praha 17

*městská část z ekonomických důvodů nezajišťuje celoprázdninový provoz v měsících červenec a srpen, pouze prvních a posledních 10 pracovních dnů!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co dělat ?

 • přihlásit dítě k zápisu

obrátíte se na ředitelství vyhlédnuté školy

 • přihlásit dítě po přistěhování do školy

obrátíte se na ředitelství vyhlédnuté školy

 • školské záležitosti-pedagogické a disciplinární

obrátíte se na třídní učitelku event. na pedagogického poradce nebo ped. psych. poradnu

 • záškoláctví, drogy

obrátíte se na sociální odbor, kurátora pro mládež, Úřadu Praha 17 (paní Martina Machová, Ivana Valentová)

 • vandalismus mladistvých

městská policie - 164

policie ČR - 158

 • odhlásit obědy

hospodářka příslušné kuchyně

 • ztráta čipové katry na obědy

hospodářka nebo vedoucí příslušné kuchyně

 • stížnosti na ředitele

Odbor školství a kultury Úřadu Praha 17

 • stížnosti na stravu

vedoucí stravovacího zařízení příslušné školy, oddělení kontroly a stížností Úřadu Praha 17

 • ztráta nebo odcizení věci

vedení školy

 • stížnost na učitele

ředitel školy

 

OSTATNÍ

Co dělat ?

 • nostrifikace cizího vysokoškolského diplomu, vysvědčení

Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111

 • seznam středních a vysokých škol
 • zápisový lístek pro střední školy
Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111
 • stížnost na činnost odboru školství a kultury

tajemník Úřadu MČ Praha 17, starosta Městské části Praha 17

 • zaměstnání ve škole

ředitel příslušné školy

Tisk Export článku do PDF