Personální struktura Odboru-občansko správního - vedoucí

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Simonová Ivana vedoucí odboru

matrika narození, úmrtí, manželství, přiznání otcovství, změna jména a příjmení, prohlášení a osvědčení o státním občanství, žádosti o udělení státního občanství,

přestupková agenda, obecně prospěšné práce

kancelář            č. 111 tel: 234 683 504, e-mail: ivana.simonova@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF