Personální struktura Odboru občansko-správního - oddělení matriky

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt

Balážová Iva

referentka matrik

ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti 

kancelář č. 102

tel: 234 683 517, e-mail: iva.balazova@praha17_cz

Hošková Silvie, Bc.

vedoucí oddělení matrik

matrika narození, manželství, přiznání otcovství, změna jména a příjmení,  ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti 

Kancelář č. 101

tel:234 683 516,e-mail:

silvie.hoskova@praha17_cz

Součková Marie

matrikářka

matrika narození, úmrtí, přiznání otcovství, změna jména a příjmení,  ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti , státní občanství

kancelář č. 101

tel: 234 683 401, e-mail: marie.souckova@praha17_cz

 

Tisk Export článku do PDF