Personální struktura Odboru občansko-správního - oddělení matriky

 

                                           Organizační struktura odboru

Jméno

Funkce

Pracovní činnost                  

Pracoviště

Kontakt

Balážová Iva

referentka matrik

ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti 

 

kancelář           č. 102

tel: 234 683 517, e-mail: iva.balazova@praha17_cz

Hošková

Silvie, Bc.

 matrikářka

matrika narození, manželství, úmrtí, přiznání otcovství, změna jména a příjmení,  ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti 

Kancelář

č. 101

tel:234 683 516,e-mail:

silvie.hoskova@praha17_cz

Součková

Marie

matrikářka

matrika narození, manželství, úmrtí, přiznání otcovství, změna jména a příjmení,  ověřování listin a podpisů, Czech point, vítání občánků, jubilanti , státní občanství

 

kancelář           č. 101

tel: 234 683 401, e-mail: marie.souckova@praha17_cz

 

Tisk Export článku do PDF