Personální struktura Odboru hospodářské správy - oblast údržby

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Havlíčková Ivana vedoucí oddělení viz. Náplň práce oddělení kancelář č. 110 tel: 234 683 506, fax: 235 300 129, email: ivana.havlickova@praha17_cz
Děd Martin údržbář viz. Náplň práce oddělení kancelář-dílna tel: 234 683 548, email: martin.ded@praha17_cz

Náplň práce oddělení:

  • vede evidenci hmotného majetku
  • provádí periodickou inventarizaci hmotného majetku a skladových zásob
  • účastní se projednávání škodních případů ve Škodní komisi
  • zpracovává návrhy finančních plánů a rozpočtů pro vnitřní správu a kontroluje jejich čerpání
  • spravuje nemovitý a movitý majetek úřadu a zajišťuje jeho průběžnou údržbu a opravy
  • zajišťuje různé technické služby pro potřeby úřadu
  • sjednává a kontroluje provádění úklidu v prostorách úřadu
  • zajišťuje nákup schváleného majetku a zařízení
  • vede a řídí autodopravu úřadu
  • zajišťuje nákup, skladování a výdej kancelářských potřeb
Tisk Export článku do PDF