Personální struktura Odboru hospodářské správy - oblast podatelny a informací

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
 Luksová Jana, Bc. referentka spisovny viz. Náplň práce oddělení kancelář č. 110  tel: 234 683 509
email: jana.luksova@praha17_cz
Březinová Jaroslava podatelna, Czech Point viz. Náplň práce oddělení kancelář č. 110 B tel: 234 683 577
email: jaroslava.brezinova@praha17_cz
Pichlíková Kateřina podatelna, Czech Point viz. Náplň práce oddělení kancelář č. 110 B tel: 234 683 508
email: katerina.pichlikova@praha17_cz
Chvojková Zuzana podatelna, Czech Point viz. Náplň práce oddělení kancelář č. 110 B tel: 234 683 507
email: zuzana.chvojkova@praha17_cz

 

Náplň práce oddělení:

 • zajišťuje chod podatelny-tj. příjem veškeré pošty adresované úřadu a jeho zaměstnancům, vypravování listovních a balíkových zásilek, doručování písemností určených úřadům jiných městských částí, a to prostřednictvím osobní donášky do podatelny Magistrátu hl.m.Prahy, kde jsou současně vyzvednuty zásilky z jiných městských částí určené úřadu m.č.Praha 17
 • pracovníci podatelny kontrolují a evidují pravidelnost a úplnost objednaných periodik a odborných publikací
 • zajišťuje příjem a přepojování telefonních hovorů příslušným pracovníkům
 • zajišťuje vyvěšování písemností určených ke zveřejnění na "Úřední desce", včetně jejich evidence, sleduje dodržování vyvěšovacích lhůt jednotlivých písemností, zajišťuje jejich sejmutí a potvrzuje skutečnou dobu vyvěšení příslušné písemnosti
 • provádí kopírovací práce pro potřeby úřadu
 • podává občanům obecné informace týkající se činnosti úřadu
 • poskytuje výpisy z katastru nemovitostí a systému CzechPoint
 • zajišťuje kontrolu a metodickou podporu při dodržování zákona o archivnictví a spisové službě
 • komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti
 • spravuje centrální spisovnu úřadu a koordinuje činnost odborových spisoven
 • připravuje materiály do spisovny
 • kompletně zajišťuje skartační řízení
Tisk Export článku do PDF