Odbor právní


Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor právní

sídlo: Žalanského 291/12b

Vedoucí odboru

Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Salvet Leo, Ph.D., DBA.
kancelář 205, Žalanského 291/12b,
tel: 234 683 536
e-mail: leo.salvet@praha17_cz

Popis odboru

  • vypracovává posudky k právní problematice
  • na základě pověření starosty zastupuje MČ v právních sporech
  • vypracovává znění smluv
  • poskytuje právní poradenství uvolněným členům ZMČ ve věcech problematiky MČ
  • poskytuje právní poradenství pracovníkům úřadu ve věcech problematiky úřadu MČ prostřednictvím vedoucích odborů, nebo tajemníka úřadu MČ
  • řeší problematiku vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
  • projednává přestupky a výkon obecně prospěšných prací.
Tisk Export článku do PDF