Náhradní přistavení VOK a BIOVOK

popelnice Za nepřistavené nádoby na velkoobjemový odpad (VOK) v I. pololetí budou navýšeny kvóty pro přistavení nádob v II. pololetí 2020 (červenec–prosinec).

Nad rámec harmonogramu uvedeného na webových stránkách https://www.repy.cz/umc/velkoobjemove-kontejnery budou v období června přistaveny další BIOVOK jako náhrada za nepřistavené nádoby v období března a dubna.

Vzhledem k událostem v posledních měsících až do odvolání, bude obsluha VOK vybavena ochrannými prostředky. Prosíme občany o dodržování bezpečnostních pravidel - tzn. udržovat odstup osob a mít zakrytá ústa a nos.

Náhradní termíny BIOVOK v červnu:

5.6.      15-18   Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

14.6.     9-12     Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

19.6.    15-18    Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

26.6.    15-18    Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Tisk Export článku do PDF