Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území MČ Praha 17 v roce 2018

Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů:

8.3. - čt

2. 6. - so

6. 9.  - čt

 

 

Praha 17 - trasa A

po-pá

so

 

 1.   ul.   Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)

1500 - 1520

800 - 820

 

 1.   křižovatka   ul. Severýnova - Kolínova

1530 - 1550

830 – 850

 

 1.   křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce

1600 - 1620

900 - 920

 

 1.   ul.   Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)

1630 - 1650

930 - 950

 

 1.   křižovatka   ul. Opuková - Boršovská

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 1.   křižovatka ul. Třanovského - Čistovická

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

 1.   křižovatka   ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková

1800 - 1820

1100 - 1120

 

 

 1.   křižovatka   ul. K Motolu - Čistovická

1830 - 1850

1130 - 1150

  

12.4. - čt

7. 7. - so

11. 10.  - čt

 

 

Praha 17 - trasa B

po-pá

so

 

 1.   ul.   Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)

1500 - 1520

800 - 820

 

 1.   ul.   Laudova (slepé rameno - nad ZŠ)

1530 - 1550

830 – 850

 

 

 1.   ul.   Nevanova (proti bývalému zdrav. středisku č. 1079)

1600 - 1620

900 - 920

 

 

 1.   ul.   Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)

1630 - 1650

930 - 950

 

 

 1.   ul.   Mrkvičkova (dle možnosti zastavení)

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

 1.   ul. Na   Fialce I.

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

 1.   ul.   Brunnerova (parkoviště)

1800 - 1820

1100 - 1120

 

 

 1.   křižovatka   ul. Březanova - U Boroviček

1830 - 1850

1130 - 1150

  

3. 5. - čt

2. 8. - čt

1. 9. - so

 

Praha 17 - trasa C

po-pá

so

 

 1.   křižovatka   ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště)

1500 - 1520

800 - 820

 

 1.   ul.   Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží)

1530 - 1550

830 – 850

 

 

 1.   ul.   Galandova (u č. 1246)

1600 - 1620

900 - 920

 

 

 1.   ul.   Španielova (u školy)

1630 - 1650

930 - 950

 

 

 1.   křižovatka   ul. Španielova - Žufanova (parkoviště)

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

 1.   ul.   Socháňova (slepé rameno - u školy)

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

 1.   ul.   Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů)

1800 - 1820

1100 - 1120

 

 

 1.   ul.   Jiránkova (parkoviště)

1830 - 1850

1130 - 1150

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:

 •  rozpouštědla
 •  kyseliny
 •  zásady
 •  fotochemikálie
 •  pesticidy
 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 •  olej a tuk (kromě jedlého)
 •  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 •  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 •  léčiva
 •  baterie a akumulátory

Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 725 562 312 nebo 725 562 318. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 457 nebo 235 300 655.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Tisk Export článku do PDF