Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2020

Ekologie Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá. V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ:

   • rozpouštědla
   • kyseliny
   • zásady
   • fotochemikálie
   • pesticidy
   • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
   • olej a tuk
   • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
   • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
   • léčiva
   • baterie a akumulátory 

   Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

   OSTATNÍ:

     • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

     NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

     5. 3. - čt
     30. 5. - so
     3. 9. - čt
     Praha 17 - trasa A po-pá so
     1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15:00 - 15:20 8:00 - 8:20
     2. křižovatka ul. Severýnova - Kolínova 15:30 - 15:50 8:30 - 8:50
     3. křižovatka ul. Žalanského - Ke Kaménce 16:00 - 16:20 9:00 - 9:20
     4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 16:30 - 16:50 9:30 - 9:50
     5. křižovatka ul. Opuková - Boršovská 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
     6. křižovatka ul. Třanovského - Čistovická 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
     7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu - Opuková 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
     8. křižovatka ul. K Motolu - Čistovická 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50

     9. 4. - čt
     11. 7. - so
     8. 10. - čt
     Praha 17 - trasa B po-pá so
     1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15:00 - 15:20 8:00 - 8:20
     2. ul. Laudova (slepé rameno - nad ZŠ) 15:30 - 15:50 8:30 - 8:50
     3. ul. Nevanova (proti bývalému zdrav. středisku č. 1079) 16:00 - 16:20 9:00 - 9:20
     4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 16:30 - 16:50 9:30 - 9:50
     5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
     6. ul. Na Fialce I. 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
     7. ul. Brunnerova (parkoviště) 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
     8. křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50

     30. 4. - čt
     30. 7. - čt
     29. 8. - so
     Praha 17 - trasa C po-pá so
     1. křižovatka ul. Bendova - Bazovského (u parkoviště) 15:00 - 15:20 8:00 - 8:20
     2. ul. Makovského (u č. 1394 - vjezd do podz. garáží 15:30 - 15:50 8:30 - 8:50
     3. ul. Galandova (u č. 1246) 16:00 - 16:20 9:00 - 9:20
     4. ul. Španielova (u školy) 16:30 - 16:50 9:30 - 9:50
     5. křižovatka ul. Španielova - Žufanova (parkoviště) 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
     6. ul. Socháňova (slepé rameno - u školy) 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
     7. ul. Vondroušova (u výtopny - u stání kontejnerů) 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
     8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50

     Fotografie dopravních prostředků, které svoz zajišťují:

     Auto

     NO_2020.pdf

     Tisk Export článku do PDF