Personální struktura Odboru kanceláře tajemníka - referent/ka v bezbariér. domě

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Peinlichová Jaroslava referentka Zabezpečuje pomocné práce pro tělesně postižené, zajišťuje kontakt mezi zdravotně postiženými a ÚMČ Praha 17, Klub zdravotně postižených Vondroušova 1193 tel: 606 579 354, email: peinlichova@chello_cz
Tisk Export článku do PDF