Personální struktura Odboru kanceláře tajemníka - oddělení krizového řízení, podpory projektů a kontroly

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Soural Pavel, PhDr. referent krizového řízení, vedoucí oddělení Zajišťuje úkoly související s krizovým řízením, podílí se na analýze a vyhodnocování bezpečnostních rizik. Zabezpečuje plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace při níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zajišťuje přípravu k ochraně obyvatelstva na krizové situace a po jejich vzniku. Koordinuje činnost k ochraně obyvatelstva s ostatními spolupůsobícími orgány (Policie ČR, Městská policie, Armáda České republiky, Magistrát hl.m. Prahy, sousední městské části, hospodářské subjekty). Španielova 1280, kanc. č. 104c, 1. patro tel: 234 683 213, email: pavel.soural@praha17_cz
Drmola Radim referent podpory projektů Řízení a koordinace činnosti související s agendou evropských fondů a dotací, manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU a dotací, zodpovědnost za plnění dotačních podmínek, zástupce MČ ve věcech projektových žádostí, jednání s poskytovateli dotací (MHMP, SFŽP, MPSV, apod.), monitoring dotačních příležitostí a vedení analýz. Španielova 1280, kanc. č. 207b, 2.patro tel: 234 683 291, e-mail: radim.drmola@praha17_cz
Šindelářová Václava, Ing. referent oddělení koordinátorka strategického plánu Španielova 1280, kanc. č. 207b, 2.patro tel: 234 683 267, e-mail: vaclava.sindelarova@praha17_cz
Raška Rostislav samostatný odborný referent kontroly + pojistných událostí viz *) Španielova 1280, kanc. č. 104d, 1. patro tel: 234 683 212, mobil: 724 514 386, email: rostislav.raska@praha17_cz

*) Kontrola postupuje podle platného Zák. č. 255/2012Sb. a dalších platných zákonů navazující na program kontroly.
Zajišťuje komplexní výkonu státní správy v oblasti kontrolní činnosti v rozsahu působnosti v obci nad 20tis. obyvatel. Dále pak sleduje plnění usnesení RADY a ZASTUPITELSTVA.
Svou činností zajišťuje:

  • metodickou činnost
  • provádění kontrolních šetření dle pokynů přímého nadřízeného
  • sleduje hospodaření MČ, příspěvkových organizací tj. ZŠ, MTŠ, ZUŠ, školních jídelen apod..
  • pro ŠJ, ZŠ + MTŠ provádí pravidelné porady a zajišťuje jejich metodické vedení.

Kontrola sleduje dodržování Zák. č. 320/2001Sb. v plat. znění. Spolupracuje dle požadavku s jakýmkoliv ved. odboru ÚMČ v oblasti vztahující se ke kontrole.
Dále pak provádí: zajišťování likvidace pojistných událostí jak pro vlastní MČ, ale i pro všechny příspěvkové organizace, kde se jedná o budovy (tj. majetek MČ) a další. Spolupráce s pojišťovnami - jak s pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s., tak i dle potřeby ÚMČ s jinou příslušnou pojišťovnou.
Zajišťuje metodickou pomoc - pokud se přísluš. ředitel jakékoliv příspěvkové organizace - obrátí na kontrolu..
Spolupracuje s auditorkou ÚMČ PRAHY 17.

Tisk Export článku do PDF