Personální struktura Odboru kanceláře tajemníka - oddělení krizového řízení, podpory projektů

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Soural Pavel, PhDr. referent krizového řízení, vedoucí oddělení Zajišťuje úkoly související s krizovým řízením, podílí se na analýze a vyhodnocování bezpečnostních rizik. Zabezpečuje plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace při níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zajišťuje přípravu k ochraně obyvatelstva na krizové situace a po jejich vzniku. Koordinuje činnost k ochraně obyvatelstva s ostatními spolupůsobícími orgány (Policie ČR, Městská policie, Armáda České republiky, Magistrát hl.m. Prahy, sousední městské části, hospodářské subjekty). Španielova 1280, kanc. č. 104c, 1. patro tel: 234 683 213, email: pavel.soural@praha17_cz
Drmola Radim referent podpory projektů Řízení a koordinace činnosti související s agendou evropských fondů a dotací, manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU a dotací, zodpovědnost za plnění dotačních podmínek, zástupce MČ ve věcech projektových žádostí, jednání s poskytovateli dotací (MHMP, SFŽP, MPSV, apod.), monitoring dotačních příležitostí a vedení analýz. Španielova 1280, kanc. č. 207b, 2.patro tel: 234 683 291, e-mail: radim.drmola@praha17_cz
Šindelářová Václava, Ing. referent oddělení koordinátorka strategického plánu Španielova 1280, kanc. č. 207b, 2.patro tel: 234 683 267, e-mail: vaclava.sindelarova@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF