Nakládání s odpady, Kontejnerová stání

Náhradní přistavení VOK a BIOVOK

popelnice Za nepřistavené nádoby na velkoobjemový odpad (VOK) v I. pololetí budou navýšeny kvóty pro přistavení nádob v II. pololetí 2020 (červenec–prosinec).

 

Sběr použitých jedlých olejů a tuků

Popelnice na olej Vzhledem k povinnosti zajištění celoročního místa pro třídění jedlých olejů a tuků se Městská část Praha 17 rozhodla umístit na svém území nad rámec stanovených sběrných míst nádoby pro sběr této komodity ve vybraných lokalitách.

 

Obnovení služby přistavování VOK, BIOVOK, NO – od 14.4.2020

Informace V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od úterý 14.4.2020 následovně:

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

popelnice Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

 

Mimořádné přistavení VOK

Informace Z důvodu přerušení služby přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) financované z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, budou na území MČ Praha 17 umístěny VOK hrazené z prostředků městské části.

 

Jak zacházet s rouškami v domácnostech

Informace SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

 

Svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy - aktualizace

Informace Prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání

 

Karanténa a svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy do 24.3.2020

Informace V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

 

Sběr tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy

Popelnice Od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy.

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2020

Ekologie Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.

 

Odpad k popelnici nepatří

Co je dobré udělat, když se hromadí odpad okolo nádob na směsný odpad?

 

Živnostenský odpad

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

 

Stanoviště nádob na drobný elektroodpad

 

Použité potravinářské oleje a tuky

Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků.

 

Rozmístění nádob na kovový odpad

Informace.png Informace o znovuobnovení projektu sběru kovových odpadů.

 
Tisk Export článku do PDF