Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících

V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám) pravidelný svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Svoz bioodpadu bude obnoven v březnu 2020.

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků od občanů bude rovněž obnoven v březnu 2020.

Pro odložení výše uvedených odpadů lze využít sběrné dvory hl. m. Prahy.

Tisk Export článku do PDF