Harmonogram jarního úklidu komunikací

Od 4. května do 21. května 2018 bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy provádět na území Prahy 17 komplexní úklid komunikací.

Čištění bude probíhat v čase 8.00 – 15.00 hod., bude vyznačeno dopravními značkami B28 (zákaz zastavení) s podtabulkou E13 – vyznačení data a času, nebo zónovými značkami IZ8a, IZ8b toto značení bude umístěno na komunikacích minimálně týden předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku.

Podrobnější informace najdete na: http://letniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

Harmonogram najdete zde

Informační mapy k čištění komunikací

Informační mapy k čištění parkovišť

Tisk Export článku do PDF