Granty hl. m. Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2019

Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 10.12.2018 do 7.1.2019 včetně.

Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 10.12.2018 do 7.1.2019 včetně. Formuláře pro podání žádostí o grant je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu - záložka "O MĚSTĚ", sekce "Finance", položka "Dotace a granty", dále poslední odrážka - "Životní prostředí a energetika" - Program pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020).

MHMP_1664797_2018_PRILOHA_-_vyhl._Grantu_ZP_2019_na_MC.pdf

Tisk Export článku do PDF