Deratizace v Řepích

Informace Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje cyklickou roční deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami, kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Harmonogram pro jaro:

1.4. – 22.4. 2019
Makovského

9.5. – 31. 5. 2019
Ulice Makovského, Skuteckého – trh a celé okolí pod mostem

3.6. – 28.6.2019
Ulice Makovského, Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, Vondroušova, Reinerova, Žufanova, Bazovského.

Harmonogram  se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.

Tisk Export článku do PDF