Deratizace Prahy 6 - územní a časový harmonogram

Informace v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a v kanalizační síti.

Stávající plánovaný termín začátku jarní části deratizace (1. 4. 2020) může být upraven na 16. 3. 2020, pokud změněné klimatické podmínky vydrží. Zima 2019-2020 je velice mírná, hlodavci se začínají projevovat již od ledna a dá se očekávat jejich vyšší reprodukce.
Upozorňujeme, že harmonogram je průběžně doplňován v souladu s potřebami akutních zásahů, a tudíž některé oblasti mohou být ošetřeny později, ale v předpokládaném měsíci. Harmonogram se proto v průběhu deratizačních prací může měnit, průběh prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, jednak neodkladnost zásahu v postiženějších lokalitách.

Praha 6 – Jaro 2020
1.4. – 22.4.2020 Sartoriova, Jugoslávských partyzánů, Někrasova, Verdunská, Šolínova, Náměstí pod Kaštany, Pod
kaštany, Krupkovo náměstí, Mlýnská, Bubenečská, ČS Armády, údolní nádrž Džbán + okolí,
Dejvická, Milady Horákové, Na Valech, U Písecké brány, Na Baště, Svatovítská, U Vorlíků + okolí
ČD, Na Hanspaulce, Karasovská, Za Hanspaulkou, Zengrova, Bělohorská, Gymnastická, Pod
Královkou, Parléřova, Střešovická, Na Břevnovské pláni, Bolívarova, březový háj při ul. Patočkova,
U dráhy
23.4. – 4.5.2020 Evropská část, Goetheho, Na Rybářce, U Rychty, Podbabská, Suchdolská, V Podbabě, U Roztockého
háje, Na Kotlářce, Šárecká, Na Šťáhlavce, Thákurova + okolí
11.5. – 29.5.2020 Patočkova, Markétská, Na Petynce, Na Malovance, Radimova, Nad Kajetánkou, Svojsíkova, Mládeže,
Kolátorova, Pod Marjánkou, Na Petřinách, Paťanka, Pod Paťankou, okolí obory Hvězda podél zdí,
obora Hvězda, Sartoriova, Anastázova, Myslbekova, Bělohorská, Na Okraji, Čílova, Šantrochova,
Maříkova, Janouškova, Kuklova, Pobělohorská, Brixiho, Na Větrníku, Stamicova, Veleslavínská,
Ulrychova, Ankarská, Makovského, Skuteckého - trh a celé okolí pod mostem, Skupova
1.6. – 29.6.2020 Slánská, Zrzavého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě,
Drahoňovského, Vondruškova, park I. Gándhíové – 2 obdélníky proti NTK, Reinerova, Žufanova,
Bazovského, Šantrochova, Nad Alejí – mezi Brunclíkova a Šantrochova, Brunclíkova, Kratochvílova,
Boučkova
Praha 6 – Podzim 2020
21.8. – 14.9.2020 Drnovská, Pilotů, Náměstí před Bateriemi, Letecká, Evropská část, Divoká Šárka, Kladenská,
Arabská, Sartoriova, Anastázova, Radimova, Kamýcká, Na Svahu, Roztocká, Papírenská, Na Marně,
Antonína Čermáka, Africká, Afghánská, Etiopská, Socháňova, Žalanského, Slánská, Makovského,
Čistovická, Karlovarská, Pod Marjánkou, Pod Petřinami
16.9. – 30.9.2020 Bubeníčkova, Skuteckého, Bazovského, Nad Motolskou nemocnicí, Galandova, Na Chobotě,
Engelmullerova + okolí, Vondroušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova,
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova
1.10. – 30.10.2020 Verdunská, Šolínova, Banskobystrická, Eliášova, Velvarská, Maďarská, Zikova, Svatovítská,
Terronská

Výskyt hlodavců jako ohnisko se může v zelených plochách kdykoliv změnit, hranice zelených ploch nelze jednoznačně oddělovat při samotné deratizaci.

Tisk Export článku do PDF