BIOVOK - duben

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Stanoviště  BIOVOK:

8.4.      (ne)      9-12    Park. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

8.4.      (ne)      13-16   Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

22.4.    (ne)      13-16   Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

29.4.    (ne)      13-16   Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Tisk Export článku do PDF