Vyjádření k aktuálnímu stavu veřejné zeleně ve staré části Řep

Vážení spoluobčané,

většina obyvatel starých Řep, ale třeba i návštěvníků našeho Aktivního Lesoparku určitě zaznamenala výrazné zhoršení údržby veřejné zeleně, kterou v této lokalitě zajišťuje Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17. Je na místě přiznat, že tyto komplikace jsou způsobeny tím, že v průběhu zadávacího řízení na údržbu zeleně v této části Řep se vyskytly takové důvody, pro které nebylo možné v zadávacím řízení pokračovat a muselo být zrušeno. Péče o zeleň je obrazem městské části a zvyšuje kvalitu života, proto považuji za správné se Vám z pozice místostarosty pro životní prostředí za to omluvit. Ujišťuji Vás, že všichni děláme maximum pro to, aby bylo možné provádět údržbu zeleně co nejdříve. Aktuálně je vypsané nové zadávací řízení a já věřím, že s vybraným uchazečem uzavřeme smlouvu a zejména přerostlá tráva bude posekána ještě v první polovině prázdnin. V zářijové Ř 17 podrobněji vysvětlím, nejen proč k těmto komplikacím došlo, ale také Vás seznámím o nové koncepci údržby veřejné zeleně na celém území Řep od následujícího vegetačního období.

Děkuji za pochopení, Vaši trpělivost, a ještě jednou se omlouvám za dočasný diskomfort.

S úctou
Martin Marek
Místostarosta MČ Praha 17

Vytvořeno: 4.7.2024