Veřejná setkání s občany

DSC_0045 V naší městské části se během měsíce března uskutečnila dvě velká setkání s občany. První setkání proběhlo hned 1. března, druhé se konalo ve čtvrtek 21. 3.

Tématem první debaty bylo parkování v Řepích a zaplněný sál dokazoval, že se jedná o velmi žhavé téma. Přítomni byli nejen zástupci vedení radnice (Mgr. Jitka Synková, Martin Marek a Jiří Masopust). Účastnili se také zástupci Městské policie (Ing. Hynek Svoboda a Vladimír Bernát). Hostem byl vedoucí oddělení organizace dopravy Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Libor Šíma. Přítomní byli seznámeni s aktivitami radnice v této oblasti a následovala živá diskuse.

Druhé setkání pak bylo veřejným projednáváním Místního akčního plánu Praha 17. Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Občané byli seznámeni se strukturou místního akčního plánu, na ukázku byly připraveny ukázky priorizovaných témat Strategického rámce – přehled investičních a neinvestičních prostředků, hovořilo se o probíhajících projektech v mateřských a základních školách. Závěrem veřejného projednávání byly zodpovězeny dotazy občanů.

Podrobné články o těchto setkáních naleznete v dubnovém čísle Řepské sedmnáctky.

 

Tisk Export článku do PDF