V Řepích máme nové čestné občany

Znak Městské části Praha 17 Vedení městské části Praha 17 udělilo třem řepským občanům titul „čestný občan“.

Současně se zahájením výstavy „Praobyčejná zvířata“ ve čtvrtek 6. září byl udělen titul čestného občana MČ Praha 17 panu RNDr. Jiřímu Formánkovi, CSc.

Jmenovaný byl navržen na udělení čestného občanství zejména za významnou činnost v oblasti zoologie, ornitologie, publikační činnost, vzdělávání a osvětu.

V pátek 7. září byli pak oceněni Jaroslav Hájek a Valérie Zawadská.

Jaroslav Hájek byl navržen na udělení čestného občanství za mimořádné zásluhy v oblasti historie řep, jejich propagaci a péči o jejich rozvoj.

Valérie Zawadská byla navržena na udělení čestného občanství za zásluhy v kulturní oblasti, práci pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a kulturní činnost pro seniorské kluby.

 

Tisk Export článku do PDF