Soutěž o nejlepšího pečovatele má své vítěze

DSC_2249 Dne 19. dubna se v řepském KD Bílá Hora konalo slavnostní vyhlášení prvního ročníku soutěže o nejlepšího pečovatele. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to Sociální pracovník a Pracovník v sociálních službách.

Ačkoli se tyto dva obory v mnohém prolínají, jsou zde i zásadní odlišnosti. Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Pracovníci v sociálních službách poskytují kompletní péči o dané osoby, péči o domácnost, pomoc při společenském kontaktu a osobní asistenci. Vykonávají tedy přímou obslužnou péči o osoby se sníženou soběstačností při jejich denních činnostech. 

Vítězkou v kategorii Sociální pracovník se stala Mgr. Petra Kornienková, sociální pracovnice z Domova sv. Karla Boromejského. Dalšími oceněnými v této kategorii se stali Renáta Koštelová (CSZS) a Bc. Jan Kouřil (NAUTIS). V kategorii Pracovník v sociálních službách si plaketu za vítězství odnesl Jaroslav Hájek (Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova) a dalšími oceněnými se staly Zdena Pšenčíková (CSZS) a Věra Kašparová (OS Martin). Slavnostním aktem provázela Mgr. Monika Čermáková a ceny předávala starostka Mgr. Jitka Synková. Závěr slavnostní akce patřil vystoupení dětí ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava Maxanta.

Věříme, že tímto prvním ročníkem byl položen základ nové tradice, jelikož sociální práce je nesmírně důležitá a velmi potřebná. Všem, kteří jí vykonávají, patří náš dík a úcta.

Tisk Export článku do PDF