MČ Praha 17 získala dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou službou ve výši 149,1 mil. Kč

Vizualizace DPS Městská část Praha 17 hodlá na svém území vybudovat Dům s pečovatelskou službou. Tento potřebný projekt by měl zajistit jednak dostupnou péči o řepské seniory, jednak by měl zajistit dostupné bydlení pro nejohroženější skupiny obyvatel – jako jsou mladé rodiny s dětmi, samoživitelé s dětmi, zdravotně postižení občané, popř. osoby, které se ocitly v tíživé bytové situaci.

Projekt výstavby Domu s pečovatelskou službou v Řepích schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 napříč celým politickým spektrem v lednu 2014. Smyslem projektu bylo zlepšit péči o řepské seniory a vystavět objekt se sociálními, zdravotními a navazujícími službami.

Projekt v současnosti počítá nejen s 50 byty určenými pro Dům s pečovatelskou službou, ale také s 38 byty určenými pro dostupné bydlení. Z tohoto počtu bude pak 29 bytů v trvalé dispozici hl. m. Prahy.

Celkové náklady na výstavbu objektu činí 213 mil. Kč, z toho 63,98 mil. Kč bude hradit Městská část Praha 17 z vlastních finančních prostředků.

Městská část Praha 17 tedy hledala cestu k získání dalších finančních prostředků, díky nimž by mohla financovat tento nesmírně zajímavý a potřebný projekt. V roce 2017 byla podána žádost na Magistrát hl.m. Prahy, neboť Dům s pečovatelskou službou splňoval kritéria pro udělení dotací z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Po několikaměsíčních jednáních Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jednání dne 17. května 2018 schválilo MČ Praha 17 finanční podporu ve výši 149,1 mil. Kč na výstavbu Domu s pečovatelskou službou.

Tisk Export článku do PDF