Jaký byl letošní zápis do mateřských škol?

Mateřské školy Pro školní rok 2019 / 2020 bylo v Řepích k zápisu do mateřských škol podáno 297 přihlášek. Je to výrazně nižší číslo oproti loňskému roku, kdy bylo podáno 352 přihlášek. Zafungovala tak naše osvěta a apel na rodiče, aby nepodávali přihlášky do více mateřských škol najednou. Díky nezdvojeným přihláškám rodiče vědí, že od září mají pro své děti jisté místo v mateřské škole a nedošlo ke zbytečné blokaci místa. Touto cestou chceme zároveň těmto rodičům poděkovat.

Celkově bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 253 dětí. Byly přijaty všechny přihlášené děti žijící v Řepích a narozené do 31.8.2016, jak nám ukládá Školský zákon. Nebyly přijaty například děti, které nemají trvalé bydliště v Řepích. Podle situace na jednotlivých školách již některé ředitelky mohly přijmout i děti narozené po tomto datu, tedy ty, kterým budou 3 roky až v průběhu nového školního roku. Většina rodičů již tedy ví, že od září 2019 bude mít místo v řepské mateřské škole zajištěno.

Naše kapacity jsou dostatečné na rozdíl od mnoha jiných městských částí. Ani sousední Zličín nemohl letos uspokojit vysoký počet zájemců, protože místa v jejich mateřských školách jsou blokována opožděním výstavby základní školy.

Mateřské školy

Tisk Export článku do PDF