Tiskové zprávy

1 3 4 5 6 10   Následující   ››

Praha 17 se opět připojí k akci „Vlajka pro Tibet“

Znak Městské části Praha 17 Na budově řepské radnice také letos zavlají barvy Tibetu. Tibetská vlajka na budově radnice bude vyvěšena dne 10. března na výročí Tibetského národního povstání. Cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.

 

Rozpočet MČ Praha 17 byl schválen

Znak Městské části Praha 17 Na posledním jednání Zastupitelstva městské části Praha 17, které se konalo dne 29. ledna 2020 v řepském Kulturním centru Průhon, byl schválen rozpočet pro letošní rok. Je zřejmé, že pečlivá příprava a spolupráce přinesla své výsledky. Záznam ze zasedání zastupitelstva je možné zhlédnout na  www.repy.cz  v sekci Volené orgány / Zastupitelstvo / videoarchiv.

 

Sportovní centrum Řepy

Loogo MČ Vážení spoluobčané, jak již jistě víte, datum otevření Sportovního centra Řepy (dále jen „SC Řepy“) není v tuto chvíli jednoznačně stanoveno. Není jakýchkoliv pochyb o tom, že Vy, občané, máte právo na informace ohledně důvodů, které tuto situaci zapříčinily a jistě se také ptáte, proč jsme Vás neinformovali dříve. Je skutečností, že jsme se až do této chvíle pokoušeli se zhotovitelem SC Řepy smírnou cestou vyjednávat o umožnění vstupu veřejnosti do SC Řepy. Vztahy byly natolik křehké a napjaté, že by zveřejnění níže uvedených informací pravděpodobně znamenalo konec nadějí na smírné řešení, nicméně plně chápeme i Vaše rozhořčení.

 

Svatomartinský průvod a ohňostroj

DSC_1396 Sv. Martin přijede do Řep opět 11. listopadu! Již tradiční akce proběhne v Městské části Praha 17 v pondělí 11. listopadu 2019 od 17 hodin.

 

Nadační fond Zdeňky Žádníkové opět pomáhal v FN Motole

DSC_3748 Díky Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové a výtvarníkovi Liboru Škrlíkovi se opět podařilo zútulnit další část dětské kliniky v Nemocnici v Motole.

 

MŠ Socháňova získala od Lidlu 105 750 korun

lidl Mateřská škola Socháňova v Praze Řepích obdržela vítaný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v této pražské městské části v ulici Makovského, kterou najdou zákazníci ve stávající zástavbě a v blízkosti tramvajové a autobusové zastávky Blatiny , získala od společnosti Lidl  105 750 korun. Za tuto částku pořídí interaktivní pomůcky. 

 

MHD v Řepích čekají od září drobné změny

Zastávka Všechny změny budou platné od 1. 9. 2019.

 

Poškozené stromy v Řepích

Poškozený strom Zeleň a životní prostředí je pro naši městskou důležitým tématem. Nereagujeme pouze na aktuální diskuse o změnách klimatu. Realizovali jsme úpravu sečení travnatých ploch, plánujeme vysazování nových stromů, rozšíříme pravidelnou zálivku zeleně.

 

Jaký byl letošní zápis do mateřských škol?

Mateřské školy Pro školní rok 2019 / 2020 bylo v Řepích k zápisu do mateřských škol podáno 297 přihlášek. Je to výrazně nižší číslo oproti loňskému roku, kdy bylo podáno 352 přihlášek. Zafungovala tak naše osvěta a apel na rodiče, aby nepodávali přihlášky do více mateřských škol najednou. Díky nezdvojeným přihláškám rodiče vědí, že od září mají pro své děti jisté místo v mateřské škole a nedošlo ke zbytečné blokaci místa. Touto cestou chceme zároveň těmto rodičům poděkovat.

 

Řešením dopravy pro Horní Řepy by bylo rozšíření Karlovarské

Znak Městské části Praha 17 Uspořádali jsme setkání s občany na téma Dopravní situace v horních Řepích. Celkem přišlo diskutovat se zástupci Městské části Prahy 17 asi 70 místních občanů. Hlavním tématem byla tranzitní doprava, zejména v ulici Čistovická, v ulici U Boroviček a okolních ulicích, které jsou neúměrně zatíženy dopravou hlavně v ranní špičce.

 

V Praze Řepích otevře Lidl už 33. prodejnu v hlavním městě

V pondělí 17. června otevře Lidl v Praze Řepích v ulici Makovského novou prodejnu. Tím navýší počet svých prodejen v hlavním městě na 33. Zákazníci ji najdou ve stávající zástavbě v blízkosti tramvajové a autobusové zastávky Blatiny a vybavena bude prvky nového konceptu. Na nakupující a zaměstnance tak čeká řada novinek a také speciální akce. Z nákupů uskutečněných v tento den navíc společnost Lidl podpoří místní mateřskou školu.

 

První setkání řepských rodáků

DSC_0244 První setkání řepských rodáků se uskutečnilo v pátek 31. května v řepské Sokolovně. Do posledního místa zaplněný sál se doslova rozezněl smíchem a nadšením. Stoly pokryly fotografie. Myšlenka uspořádat toto setkání nenadchla jen starousedlíky, kteří měli možnost se opět potkat a v klidu si popovídat. Na své rodiště se přijeli podívat i lidé žijící v současné době v zahraničí, kteří zde zavzpomínali na své dětství a mládí.

 

Praha 17 se opět připojí k akci „Vlajka pro Tibet“

Znak Městské části Praha 17 Stejně jako v letech minulých, tak i letos, zavlají na budově řepské radnice barvy Tibetu. Tibetská vlajka na budově radnice bude vyvěšena dne 10. března na výročí Tibetského národního povstání. Cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.  

 

MČ Praha 17 zapojuje občany do tvorby nových webových stránek úřadu

web Městská část Praha 17 se rozhodla zapojit občany do přípravy nové podoby webových stránek úřadu. V průběhu měsíce února mají všichni občané možnost vyplnit elektronický dotazník, který naleznou na www.repy.cz/novy-web . Dotazníky budou po skončení sběru dat vyhodnoceny a na základě získaných informací a podnětů budou zpracovány návrhy na nové funkce webových stránek. Ty budou následně představeny občanům na jarním workshopu a diskusi s pracovní skupinou, kde bude i možnost si některé z nich přímo vyzkoušet a otestovat.

 

Rozpočet MČ byl schválen

Znak Městské části Praha 17 Městská část Praha 17 na svém posledním zasedání zastupitelstva dne 23. ledna 2019, které se konalo v řepském Kulturním centru Průhon, schválila rozpočet pro letošní rok. Je zřejmé, že pečlivá příprava a spolupráce přinesla své výsledky. Nově je možné zhlédnout i záznam ze zasedání, který je umístěn na www.repy.cz v sekci Volené orgány / Zastupitelstvo / videoarchiv.

 
1 3 4 5 6 10   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF