Výsledky hledání

Hledaný text: odpad
1 3      ››

Odpad k popelnici nepatří - 75%

12.10.2017 10:35:42 Vladimíra Šrámková
Co je dobré udělat, když se hromadí odpad okolo nádob na směsný odpad?

Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, t... - 65%

17.03.2014 10:30:30
Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhlášky o odpadech)

Živnostenský odpad - 57%

29.05.2017 16:13:51 Jaroslava Hrdličková
Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

Rozmístění nádob na kovový odpad - 53%

9.08.2016 10:56:28 Jaroslava Hrdličková
Informace o znovuobnovení projektu sběru kovových odpadů.

Velkoobjemové kontejnery - VOK, Bio VOK a MSD - 7%

13.03.2018 08:28:49 Jakub Tichý

Informace o plánovaném jarním úklidu v Řepích - 7%

3.04.2012 13:03:34 Jakub Hradil
Jarní úklid po zimní sezoně v Řepích proběhne ve dvou etapách. Nejprve byl v první polovině března uklizen posypový materiál z chodníků i vozovek sídliště i starých Řep. Nyní začíná úklid kolem panelových domů. Zahrnuje likvidaci veškerých odpadků, lahví, kartonů, matrací a vyhrabání listí a větví. Jedná se zhruba o 40 000 m2 ploch.

Zápis z 6. jednání poradního sboru - 5%

2.02.2016 15:24:33 Dražil Jiří
Jednání se konalo dne 25. 1. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ  Praha 17.

Zápis červen 2017 - 5%

11.07.2017 11:52:07 Radka Sálusová

Správa veřejného pohřebiště - 5%

24.01.2003 22:58:03 Ivana Havlíčková
1 3      ››

Vyhledávací formulář