Řepská sedmnáctka - inzerce

Uzávěrka pro příjem inzerce je zhruba 10. dne předcházejícího měsíce – např. 10. února pro březnové vydání (dle pracovních dní). V době uzávěrky již může být plocha vymezená pro inzerci obsazena, objednávejte s předstihem!

Tisk Export článku do PDF