rekonstrukce

Rekonstrukce - povolení

Dobrý den, hodlám rekonstruovat koupelnu a WC. Potřebuji k tomuto účelu nějaké povolení. Nebudu zasahovat do nosných konstrukcí, pouze dojde k rekonstrukci zdí a k menším instalatérským pracím. Děkuji

Stavební úpravy v bytové jednotce, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí, nevyžadují žádný úkon vůči stavebnímu úřadu. Rozvody vody a kanalizace je třeba provádět v přizdívce.
Doporučují s pracemi seznámit společenství vlastníků (může to...

celá odpověď

zasklení lodžie

Dobrý den, zajímalo by mne zda je potřeba stavební povolení k zasklení lodžie v bytě, které nepatří městu ale bytovému družstvu? Jestli že ano, jaká je cena tohoto stavebního povolení a jaká je doba platnosti tohoto stavebního povolení? Děkuji Smejkal

Zasklení lodžií v bytových domech konstrukčních systémů, které byly použity při výstavbě sídliště Řepy, podléhá vydání stavebního povolení. Jedná se především o požárně bezpečnostní řešení stavby. Vydání stavebního povolení je zpoplatněno...

celá odpověď

Zrušení masny

Proč chcete zrušit Masnu na Průhonu? Nemohla by tam zůstat? Lidé nadávají!! To Vám nevadí, že by v naší obci nebyl řezník? Krom toho, na Blatinách, ale pro mnoho lidí i starších, daleko. Děkuji

Kulturní středisko projde kompletní rekonstrukcí. Zásadní změnou je umístění velkého sálu pro 120 lidí do přízemí. Současně bude v přízemí umístěna knihovna a mateřské centrum. Koncepčně je kulturní středisko řešeno pro kulturní akce, hudební výuku,...

celá odpověď

rekonstrukce chodníků

Dobrý den, prosím o informaci, zda se v rozpočtu pro tento rok počítá s rekonstrukcí chodníků v Řepích. Pokud ano, tak ve kterých ulicích. Např. chodníkem směrem od stanice tramvaje Slánská se při dešti ulicí Šimonovou brodíme v loužích, které zabírají celý chodník a nelze je tedy ani obejít. Děkuji za odpověď. D. Králíková

Rozpočet pro tento rok bude zastupitelstvo teprve schvalovat koncem února.


Dotyčný chodník je majetkem HMP a ve správě TSK Praha. Odbor ŽPD může pouze upozornit, nebo požádat správce o sjednání nápravy. Kdy tento chodník zařadí TSK Praha do plánu oprav, se předem...

celá odpověď

Číslo popisné a identifikační

Dobrý den, při rekonstrukci rodinného domku v Řepích došlo k poškození čísla popisného a orientačního (červené a modré). Prosím o informaci, zda lze tato čísla nahradit samostatnými číslicemi na fasádě. V případě, že je to možné, prosím o informaci jak mají být čísla uspořádána.

Přidělení čísel popisných a orientačních nepatří do působnosti stavebního úřadu, tuto problematiku řeší zákon 131/2000Sb., o hl.m.Praze a vyhláška Ministerstva vnitra 326/2000Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu...

celá odpověď

Zasklení lodžií vlastníků bytů

Prosím o sdělení, zda hromadné povolení pro zasklení lodžií platí i pro vlastníky bytů. Případně, jak mají postupovat majitelé bytů před zadáním těchto prací odborné firmě. Děkuji SVJ Jiránkova 1137/1 Věra Nálevková

Pokud bylo vydáno stavební povolení na zasklení lodžií v celém panelovém domě je třeba nejprve zjistit, zda rozhodnutí nepozbylo platnosti. Potom je třeba zjistit, zda již neproběhla kolaudace. Pokud je stavební povolení platné a předmětná lodžie nebyla řešena v...

celá odpověď

Odbor výstavby

Jak mohu přispět ke zdárnému průběhu řízení?

Stavební úřad sděluje, že s ohledem na platnou právní úpravu, je řízení vedené stavebním úřadem velmi složité a rozmanité. Sám stavebník může přispět ke zdárnému průběhu řízení a to následujícím způsobem: Předně je třeba si ujasnit svůj záměr Mít...

celá odpověď

Výměna zařizovacích předmětů

Mohu si v bytě vyměnit zařizovací předměty ( kuchyňskou linku, sporák, podlahové krytiny, vodovodní baterie, umyvadlo, WC mísu apod)?

Veškeré předměty, které tvoří vybavení obecního bytu jsou jeho součástí, jsou uvedeny v předávacím protokole bytu a jsou vlastnictvím pronajímatele - městské části (např. vestavěné skříně, kuchyňská linka a digestoř, dveře apod.). Další základní vybavení...

celá odpověď

vyzdění bytového jádra a změny vnitřních příček

Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra a je možné v bytě provést změny vnitřních příček?

· Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra? V případě, že je vyzdění bytového jádra provedeno v původních nebo zvětšených půdorysných rozměrech, je možné tyto práce provádět pouze na základě souhlasu zástupce vlastníka - odbor správy obecního majetku....

celá odpověď

Zasklení lodžie

Mohu si dát zasklít lodžii?

Ano, městská část Praha 17 má pro obecní byty ve svém vlastnictví vydáno stavební povolení na zasklení lodžií systémem VARIO a OPTIMI - dochází ke změně vnějšího vzhledu budovy. Zájemce požádá správní firmu OPTIMIS o uzavření příslušné "Dohody…", kterou...

celá odpověď

Tisk Export článku do PDF