panelový dům

Dotaz

Dobrý den chtěl bych se zeptat jelikož jsem se dozvěděl že ulici makovskeho konkrétně čísla 1330/34 neboli tesco že se bude rušit a stavět bytový dům mohli byste mi prosím odpověď jestli je natom nějaká pravda děkuji za odpověď.

Přeji dobrý den,


Odpovídám na Váš dotaz ohledně výstavby bytového domu místo prodejny Tesco v ulici Makovského. Na odboru výstavby ÚMČ Praha 17 není evidována žádná žádost týkající se předmětné stavby, ani mi není známo, že by se uvedený záměr...

celá odpověď

Stavba v noci

Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat, zda-li je normální, respektive povolené aby stavba panelového domu (hlučná) probíhala během noci? Práce na stavbě začali cca v 23:30 a trvali až do rána asi do 5:00. Konkrétně se to týká výstavby nového panelového domu v ulici Míšovická Na Zličíně. Je to tedy OK? Nebo jsem oprávněn si stěžovat, nebo například zavolat policii? Mnohokrát vám děkuji

Prověřením u stavebníka probíhající stavby bytového domu bylo zjištěno, že skutečně stavební práce  - hlazení povrchů základové desky probíhaly až v noční době. Důvodem byla nutnost zachování technologických postupů, kdy po naběhnutí betonu (ke kterému...

celá odpověď

Diskotéka.

Dobrý den, v Makovského ulici vedle bowlingu Manta je nově otevřená pizzerie Musik bar .... to dáš. Provozují tam každý pátek a sobotu diskotéky do rána do čtyř hodit, někdy i déle jako dnes 14.7.2013. Hlukem nemůžeme spát a ráno vstáváme do práce kolem páté hodiny. S majitelem jsem mluvila, slíbil nápravu, ale ta se nekonala. Ne všichni se chtějí celou noc bavit, jsou i tací, kteří chodí o víkendech do práce. Nevíme, čí to byl nápad povolit diskotéku do ranních hodin. Myslíme, že do půlnoci by to bohatě stačilo. V minulém týdnu nás ten rachot vzbudil i mimo čas diskotéky ráno kolem páté hodiny. Bylo by dobré něco s tím udělat. Bydlí zde malé děti i nemocní a staří lidé. Bubnování do uší celou noc nepřispívá ke spokojenosti a klidu nikomu. Špunty do uší nepomáhají. V ostatních dnech se zase line rachot z předzahrádky u bowlingu třeba do půlnoci. Mysleli jsme, že tramvaje a autobusy jsou to nejhorší, ale zmýlili jsme se. Děkuji za kladné vyřízení ke spokojenosti všem nájemníkům kolem.

Problematika posuzování hlukové zátěže obyvatel z provozovny a délky provozní doby spadá do kompetence příslušné Hygienické stanice hl.m.Prahy, pobočka západ, Štefánikova 17, Praha 5.

Komunitní kompostování

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakou mám možnost komunitního kompostování v Řepích. Doposud jsem domácí kuchyňský odpad odvážela jednou týdně do Ekodomova, kam chodí mé děti do lesní školky nebo odvážela na chalupu, kde máme vlastní kompost. Frekvence vyvážení bioodpadu jednou týdně mi však nevyhovuje. Předem děkuji za odpověd.

Komunitní kompostování pomocí kompostérů umístěných u panelových domů je v Řepích realizováno u bytového domu v ul. Španielova č.p. 1290., dále jsou kompostéry umístěny u bytových domů v ul. Makovského 1140-1145. Kompostéry jsou uzamčené, klíč mají...

celá odpověď

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (domovní řád)

1. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. 2. Pronajímatel je povinen zajišťovat plnění jejichž...

celá odpověď

Ptáte se: oblast nebytových prostor

Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru? Lze pronajatý nebytový prostor převést na jinou osobu? Je možné přenechat pronajatý nebytový prostor do podnájmu jiné osobě? Jaký je rozdíl mezi nebytovým prostorem a společným prostorem v domě? Jak postupovat při přičlenění společných prostor k bytu, tj. při změně účelu užívání? Jak postupovat při rekolaudaci nebytového prostoru?

* Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru ? Volné nebytové prostory určení k pronájmu jsou zveřejňovány na úřední desce po dobu 30-ti dnů s veškerými informacemi o nabízeném nebytovém prostoru ( umístění, velikost, stav kolaudace )....

celá odpověď

Výměna zařizovacích předmětů

Mohu si v bytě vyměnit zařizovací předměty ( kuchyňskou linku, sporák, podlahové krytiny, vodovodní baterie, umyvadlo, WC mísu apod)?

Veškeré předměty, které tvoří vybavení obecního bytu jsou jeho součástí, jsou uvedeny v předávacím protokole bytu a jsou vlastnictvím pronajímatele - městské části (např. vestavěné skříně, kuchyňská linka a digestoř, dveře apod.). Další základní vybavení...

celá odpověď

vyzdění bytového jádra a změny vnitřních příček

Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra a je možné v bytě provést změny vnitřních příček?

· Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra? V případě, že je vyzdění bytového jádra provedeno v původních nebo zvětšených půdorysných rozměrech, je možné tyto práce provádět pouze na základě souhlasu zástupce vlastníka - odbor správy obecního majetku....

celá odpověď

Zasklení lodžie

Mohu si dát zasklít lodžii?

Ano, městská část Praha 17 má pro obecní byty ve svém vlastnictví vydáno stavební povolení na zasklení lodžií systémem VARIO a OPTIMI - dochází ke změně vnějšího vzhledu budovy. Zájemce požádá správní firmu OPTIMIS o uzavření příslušné "Dohody…", kterou...

celá odpověď

Tisk Export článku do PDF