Osobní doklady, údaje a matrika

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu
 • Matrika a státní občanství

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

Občanské průkazy a evidence obyvatel

Cestovní doklady

Řidičské průkazy

 • Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění; Vydání mezinárodního řidičského průkazu; Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě); Odevzdání, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP - POZOR: Tuto činnost nevykonává Úřad MČ Praha 17 (základní, rozšířené, úplné)

Matrika

CzechPOINT, legalizace, vidimace

 • Výpisy z Rejstříku trestů; Živnostenského rejstříku; Obchodního rejstříku; Insolvenčního rejstříku, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Výpis z bodového hodnocení řidiče (základní, rozšířené, úplné)
 • Ověřování podpisu (legalizace) a ověřování shody opisu kopie s listinou (vidimace) (základní, rozšířené, úplné)
Tisk Export článku do PDF