Opatření

Omezení Vláda s účinností ode dne 16. Března 2020 Od 0:00 hod. Do dne 24. Března 2020 do 6:00 hod.

I. ZAKAZUJE VOLNÝ POHYB OSOB NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY S VÝJIMKOU:

Cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

Nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými

Cest nezbytné nutných k obstarání základních životních potřeb (např nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboří, kosmetiky a Jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využíváni nezbytných bankovních a pultovních služeb, doplnění pohonných hmot

Cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu

Cest do zdravotnických zařízeni, včetně zajistní nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízeni veterinární péče

Cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

Výkonu povoláni nebo Činnosti sloužících k zahájení bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytováni zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovni péče, veterinární péče. veřejné hromadné dopravy a další Infrastruktury nezbytné k obstaráváni základních služeb obyvatel, zásobováni a rozvážkové služby

Cest zpět do místa svého bydliště

II. NAŘIZUJE

Osobám pobývajícím na území české republiky omezit pohyb veřejnosti na dobu nezbytné nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písmene a) až h)

Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytné nutnou míru

III. DOPORUČUJE

Zaměstnavatelům

Využíval nejvyšší možnou měrnou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště

Podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě

Pozastavit činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz zaměstnavatele

  • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
  • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
  • osobám zajišťujícím služby podle bodu I písmena g) omezit přímý kontakt se zákazníky
Tisk Export článku do PDF