nájemní smlouva

Pronájem zahrádky

Dobrý den, měli bychom zájem o pronájem zahrádky. Prosíme o informace,jak postupovat.

Zahrádky jsou na území Řep ve 4 lokalitách – Ke kaménce, Opuková, Na Bílé Hoře a Karlovarská. Během roku se často mění, na žádost nájemce, převod nájemní smlouvy na zahrádku. Tento převod se vyvěšuje jako záměr na úřední desku a www stránky MČ Praha 17,...

celá odpověď

Ptáte se: oblast nebytových prostor

Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru? Lze pronajatý nebytový prostor převést na jinou osobu? Je možné přenechat pronajatý nebytový prostor do podnájmu jiné osobě? Jaký je rozdíl mezi nebytovým prostorem a společným prostorem v domě? Jak postupovat při přičlenění společných prostor k bytu, tj. při změně účelu užívání? Jak postupovat při rekolaudaci nebytového prostoru?

* Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru ? Volné nebytové prostory určení k pronájmu jsou zveřejňovány na úřední desce po dobu 30-ti dnů s veškerými informacemi o nabízeném nebytovém prostoru ( umístění, velikost, stav kolaudace )....

celá odpověď

Výměna zařizovacích předmětů

Mohu si v bytě vyměnit zařizovací předměty ( kuchyňskou linku, sporák, podlahové krytiny, vodovodní baterie, umyvadlo, WC mísu apod)?

Veškeré předměty, které tvoří vybavení obecního bytu jsou jeho součástí, jsou uvedeny v předávacím protokole bytu a jsou vlastnictvím pronajímatele - městské části (např. vestavěné skříně, kuchyňská linka a digestoř, dveře apod.). Další základní vybavení...

celá odpověď

vyzdění bytového jádra a změny vnitřních příček

Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra a je možné v bytě provést změny vnitřních příček?

· Co je dobré vědět při vyzdění bytového jádra? V případě, že je vyzdění bytového jádra provedeno v původních nebo zvětšených půdorysných rozměrech, je možné tyto práce provádět pouze na základě souhlasu zástupce vlastníka - odbor správy obecního majetku....

celá odpověď

Zasklení lodžie

Mohu si dát zasklít lodžii?

Ano, městská část Praha 17 má pro obecní byty ve svém vlastnictví vydáno stavební povolení na zasklení lodžií systémem VARIO a OPTIMI - dochází ke změně vnějšího vzhledu budovy. Zájemce požádá správní firmu OPTIMIS o uzavření příslušné "Dohody…", kterou...

celá odpověď

Tisk Export článku do PDF