Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   3 4 5 6 8
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000070/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 9. 2014
Us ZMČ 000069/2014
(2)
17.12.2014 Změna zřizovací listiny CSZS v souvislosti s financováním sociálních služeb
Us ZMČ 000068/2014
(2)
17.12.2014 Jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru a tajemníků výborů
Us ZMČ 000067/2014
(2)
17.12.2014 Schválení novely jednacího řádu zastupitelstva
Us ZMČ 000066/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000065/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000064/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000063/2014
(1)
05.11.2014 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 a Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000062/2014
(1)
05.11.2014 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000061/2014
(1)
05.11.2014 Volba zástupců starostky
Us ZMČ 000060/2014
(1)
05.11.2014 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000059/2014
(1)
05.11.2014 Určení počtu zástupců starosty
Us ZMČ 000058/2014
(1)
05.11.2014 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Us ZMČ 000057/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2014 - 2018
Us ZMČ 000056/2014
(1)
05.11.2014 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000055/2014
(1)
05.11.2014 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
‹‹   Předchozí   3 4 5 6 8
Tisk Export článku do PDF