Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000022/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
Us ZMČ 000021/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000020/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 12
Us ZMČ 000019/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 6
Us ZMČ 000018/2015
(4)
13.05.2015 Odejmutí pozemků ze svěřené správy MČ Praha 17 z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků a staveb (komunikace) na nich umístěných
Us ZMČ 000017/2015
(4)
13.05.2015 Projednání svěření pozemků (dle seznamu) do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000016/2015
(4)
13.05.2015 Informace o podepsání smluv na projekt „Revitalizace prostranství Laudova"
Us ZMČ 000015/2015
(4)
13.05.2015 Doplnění zadání projektu na výstavbu DPS v Řepích
Us ZMČ 000014/2015
(4)
13.05.2015 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí pro rok 2015
Us ZMČ 000013/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 30. 4. 2015
Us ZMČ 000012/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 31. 3. 2015
Us ZMČ 000011/2015
(4)
13.05.2015 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000010/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů
Us ZMČ 000009/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Us ZMČ 000008/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Aktivní Lesopark Řepy"
Us ZMČ 000007/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy".
Us ZMČ 000006/2015
(3)
25.02.2015 Předání kamer do majetku hlavního města Prahy
Us ZMČ 000005/2015
(3)
25.02.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000004/2015
(3)
25.02.2015 Výhled předpokládaných investic a velkých oprav městské části Praha 17 na roky 2015 až 2020
Us ZMČ 000003/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 17 na roky 2016 až 2020
Us ZMČ 000002/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015
Us ZMČ 000001/2015
(3)
25.02.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2014
Us ZMČ 000082/2014
(2)
17.12.2014 Zřízení služby "Senior taxi"
Us ZMČ 000081/2014
(2)
17.12.2014 Prodej bytů svěřených městské části Praha 17
Us ZMČ 000080/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 38
Us ZMČ 000079/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o snížení měsíční splátky dluhu - byt č. 13
Us ZMČ 000078/2014
(2)
17.12.2014 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Us ZMČ 000077/2014
(2)
17.12.2014 Úprava Pravidel výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Us ZMČ 000076/2014
(2)
17.12.2014 Informace o získané finanční podpoře projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us ZMČ 000075/2014
(2)
17.12.2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 48.787,- Kč na realizaci oplocení kontejnerového stání pro Bytové družstvo Laudova 1003-5, IČ 26481316
Us ZMČ 000074/2014
(2)
17.12.2014 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2015 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000073/2014
(2)
17.12.2014 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2014
Us ZMČ 000072/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 11. 2014
Us ZMČ 000071/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 31. 10. 2014
Us ZMČ 000070/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 9. 2014
Us ZMČ 000069/2014
(2)
17.12.2014 Změna zřizovací listiny CSZS v souvislosti s financováním sociálních služeb
Us ZMČ 000068/2014
(2)
17.12.2014 Jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru a tajemníků výborů
Us ZMČ 000067/2014
(2)
17.12.2014 Schválení novely jednacího řádu zastupitelstva
Us ZMČ 000066/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000065/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000064/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000063/2014
(1)
05.11.2014 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 a Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000062/2014
(1)
05.11.2014 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000061/2014
(1)
05.11.2014 Volba zástupců starostky
Us ZMČ 000060/2014
(1)
05.11.2014 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000059/2014
(1)
05.11.2014 Určení počtu zástupců starosty
Us ZMČ 000058/2014
(1)
05.11.2014 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Us ZMČ 000057/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2014 - 2018
Us ZMČ 000056/2014
(1)
05.11.2014 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000055/2014
(1)
05.11.2014 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7
Tisk Export článku do PDF