Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000001/2015
(3)
25.02.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2014
Us ZMČ 000082/2014
(2)
17.12.2014 Zřízení služby "Senior taxi"
Us ZMČ 000081/2014
(2)
17.12.2014 Prodej bytů svěřených městské části Praha 17
Us ZMČ 000080/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 38
Us ZMČ 000079/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o snížení měsíční splátky dluhu - byt č. 13
Us ZMČ 000078/2014
(2)
17.12.2014 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Us ZMČ 000077/2014
(2)
17.12.2014 Úprava Pravidel výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Us ZMČ 000076/2014
(2)
17.12.2014 Informace o získané finanční podpoře projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us ZMČ 000075/2014
(2)
17.12.2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 48.787,- Kč na realizaci oplocení kontejnerového stání pro Bytové družstvo Laudova 1003-5, IČ 26481316
Us ZMČ 000074/2014
(2)
17.12.2014 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2015 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000073/2014
(2)
17.12.2014 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2014
Us ZMČ 000072/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 11. 2014
Us ZMČ 000071/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 31. 10. 2014
Us ZMČ 000070/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 9. 2014
Us ZMČ 000069/2014
(2)
17.12.2014 Změna zřizovací listiny CSZS v souvislosti s financováním sociálních služeb
Us ZMČ 000068/2014
(2)
17.12.2014 Jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru a tajemníků výborů
Us ZMČ 000067/2014
(2)
17.12.2014 Schválení novely jednacího řádu zastupitelstva
Us ZMČ 000066/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000065/2014
(1)
05.11.2014 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000064/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000063/2014
(1)
05.11.2014 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 a Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000062/2014
(1)
05.11.2014 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000061/2014
(1)
05.11.2014 Volba zástupců starostky
Us ZMČ 000060/2014
(1)
05.11.2014 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000059/2014
(1)
05.11.2014 Určení počtu zástupců starosty
Us ZMČ 000058/2014
(1)
05.11.2014 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Us ZMČ 000057/2014
(1)
05.11.2014 Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2014 - 2018
Us ZMČ 000056/2014
(1)
05.11.2014 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000055/2014
(1)
05.11.2014 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7
Tisk Export článku do PDF