Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7    Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000038/2015
(7)
16.12.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2015
Us ZMČ 000037/2015
(7)
16.12.2015 Změny rozpočtu k 30. 9. 2015
Us ZMČ 000036/2015
(7)
16.12.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Věra Havlíčková
Us ZMČ 000035/2015
(6)
23.09.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb a úroky z prodlení - byt č. 46
Us ZMČ 000034/2015
(6)
23.09.2015 Zásady postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 17
Us ZMČ 000033/2015
(6)
23.09.2015 Záměr prodeje bytových jednotek bytového domu č. p. 1135, č. p. 1136, č. p. 1195, č. p. 1196, č. p. 1197 a č. p. 1198 oprávněným nájemcům, včetně pozemků pod bytovými domy
Us ZMČ 000032/2015
(6)
23.09.2015 Odůvodnění veřejné zakázky "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us ZMČ 000031/2015
(6)
23.09.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2015
Us ZMČ 000030/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 31. 8. 2015
Us ZMČ 000029/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 31. 7. 2015
Us ZMČ 000028/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015 - DODATEK
Us ZMČ 000027/2015
(6)
23.09.2015 Volba zástupce starostky
Us ZMČ 000026/2015
(6)
23.09.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000025/2015
(5)
24.06.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 3
Us ZMČ 000024/2015
(5)
24.06.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015
Us ZMČ 000023/2015
(5)
24.06.2015 Změny rozpočtu k 31. 5. 2015
Us ZMČ 000022/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
Us ZMČ 000021/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000020/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 12
Us ZMČ 000019/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 6
Us ZMČ 000018/2015
(4)
13.05.2015 Odejmutí pozemků ze svěřené správy MČ Praha 17 z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků a staveb (komunikace) na nich umístěných
Us ZMČ 000017/2015
(4)
13.05.2015 Projednání svěření pozemků (dle seznamu) do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000016/2015
(4)
13.05.2015 Informace o podepsání smluv na projekt „Revitalizace prostranství Laudova"
Us ZMČ 000015/2015
(4)
13.05.2015 Doplnění zadání projektu na výstavbu DPS v Řepích
Us ZMČ 000014/2015
(4)
13.05.2015 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí pro rok 2015
Us ZMČ 000013/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 30. 4. 2015
Us ZMČ 000012/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 31. 3. 2015
Us ZMČ 000011/2015
(4)
13.05.2015 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000010/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů
Us ZMČ 000009/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Us ZMČ 000008/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Aktivní Lesopark Řepy"
Us ZMČ 000007/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy".
Us ZMČ 000006/2015
(3)
25.02.2015 Předání kamer do majetku hlavního města Prahy
Us ZMČ 000005/2015
(3)
25.02.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000004/2015
(3)
25.02.2015 Výhled předpokládaných investic a velkých oprav městské části Praha 17 na roky 2015 až 2020
Us ZMČ 000003/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 17 na roky 2016 až 2020
Us ZMČ 000002/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015
Us ZMČ 000001/2015
(3)
25.02.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2014
Us ZMČ 000082/2014
(2)
17.12.2014 Zřízení služby "Senior taxi"
Us ZMČ 000081/2014
(2)
17.12.2014 Prodej bytů svěřených městské části Praha 17
Us ZMČ 000080/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 38
Us ZMČ 000079/2014
(2)
17.12.2014 Žádost o snížení měsíční splátky dluhu - byt č. 13
Us ZMČ 000078/2014
(2)
17.12.2014 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Us ZMČ 000077/2014
(2)
17.12.2014 Úprava Pravidel výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Us ZMČ 000076/2014
(2)
17.12.2014 Informace o získané finanční podpoře projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us ZMČ 000075/2014
(2)
17.12.2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 48.787,- Kč na realizaci oplocení kontejnerového stání pro Bytové družstvo Laudova 1003-5, IČ 26481316
Us ZMČ 000074/2014
(2)
17.12.2014 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2015 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000073/2014
(2)
17.12.2014 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2014
Us ZMČ 000072/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 11. 2014
Us ZMČ 000071/2014
(2)
17.12.2014 Změny rozpočtu k 31. 10. 2014
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7    Následující   ››
Tisk Export článku do PDF