Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6    Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000004/2016
(8)
27.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1135 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000003/2016
(8)
27.01.2016 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 17 na roky 2017 až 2021
Us ZMČ 000002/2016
(8)
27.01.2016 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2016
Us ZMČ 000001/2016
(8)
27.01.2016 Změny rozpočtu k 31. 12. 2015 - DODATEK
Us ZMČ 000047/2015
(7)
16.12.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a úroky z prodlení - byt č. 37
Us ZMČ 000046/2015
(7)
16.12.2015 Projednání úplatného převodu části pozemku parc. č. 1381/1 o výměře 113 m2
Us ZMČ 000045/2015
(7)
16.12.2015 Směna pozemků z důvodu stavby nové místní komunikace
Us ZMČ 000044/2015
(7)
16.12.2015 Souhlas s poskytnutím 20% podílu způsobilých výdajů projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru"
Us ZMČ 000043/2015
(7)
16.12.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016
Us ZMČ 000042/2015
(7)
16.12.2015 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000041/2015
(7)
16.12.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2015
Us ZMČ 000040/2015
(7)
16.12.2015 Změny rozpočtu k 30. 11. 2015
Us ZMČ 000039/2015
(7)
16.12.2015 Změny rozpočtu k 31. 10. 2015
Us ZMČ 000038/2015
(7)
16.12.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2015
Us ZMČ 000037/2015
(7)
16.12.2015 Změny rozpočtu k 30. 9. 2015
Us ZMČ 000036/2015
(7)
16.12.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Věra Havlíčková
Us ZMČ 000035/2015
(6)
23.09.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb a úroky z prodlení - byt č. 46
Us ZMČ 000034/2015
(6)
23.09.2015 Zásady postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 17
Us ZMČ 000033/2015
(6)
23.09.2015 Záměr prodeje bytových jednotek bytového domu č. p. 1135, č. p. 1136, č. p. 1195, č. p. 1196, č. p. 1197 a č. p. 1198 oprávněným nájemcům, včetně pozemků pod bytovými domy
Us ZMČ 000032/2015
(6)
23.09.2015 Odůvodnění veřejné zakázky "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us ZMČ 000031/2015
(6)
23.09.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2015
Us ZMČ 000030/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 31. 8. 2015
Us ZMČ 000029/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 31. 7. 2015
Us ZMČ 000028/2015
(6)
23.09.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015 - DODATEK
Us ZMČ 000027/2015
(6)
23.09.2015 Volba zástupce starostky
Us ZMČ 000026/2015
(6)
23.09.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000025/2015
(5)
24.06.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 3
Us ZMČ 000024/2015
(5)
24.06.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015
Us ZMČ 000023/2015
(5)
24.06.2015 Změny rozpočtu k 31. 5. 2015
Us ZMČ 000022/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
Us ZMČ 000021/2015
(5)
24.06.2015 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000020/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 12
Us ZMČ 000019/2015
(4)
13.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 6
Us ZMČ 000018/2015
(4)
13.05.2015 Odejmutí pozemků ze svěřené správy MČ Praha 17 z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků a staveb (komunikace) na nich umístěných
Us ZMČ 000017/2015
(4)
13.05.2015 Projednání svěření pozemků (dle seznamu) do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000016/2015
(4)
13.05.2015 Informace o podepsání smluv na projekt „Revitalizace prostranství Laudova"
Us ZMČ 000015/2015
(4)
13.05.2015 Doplnění zadání projektu na výstavbu DPS v Řepích
Us ZMČ 000014/2015
(4)
13.05.2015 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí pro rok 2015
Us ZMČ 000013/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 30. 4. 2015
Us ZMČ 000012/2015
(4)
13.05.2015 Změny rozpočtu k 31. 3. 2015
Us ZMČ 000011/2015
(4)
13.05.2015 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000010/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů
Us ZMČ 000009/2015
(3)
25.02.2015 Úprava Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Us ZMČ 000008/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Aktivní Lesopark Řepy"
Us ZMČ 000007/2015
(3)
25.02.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy".
Us ZMČ 000006/2015
(3)
25.02.2015 Předání kamer do majetku hlavního města Prahy
Us ZMČ 000005/2015
(3)
25.02.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000004/2015
(3)
25.02.2015 Výhled předpokládaných investic a velkých oprav městské části Praha 17 na roky 2015 až 2020
Us ZMČ 000003/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 17 na roky 2016 až 2020
Us ZMČ 000002/2015
(3)
25.02.2015 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6    Následující   ››
Tisk Export článku do PDF