Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000075/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/15,VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000074/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/8, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000073/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/3, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000072/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000071/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1136/20 VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000070/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/24 VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000069/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/11, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000068/2016
(12)
21.09.2016 Prodej další části pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 2 m2 z celkové výměry 1576 m2, ul. Na Fialce I., k.ú. Řepy
Us ZMČ 000067/2016
(12)
21.09.2016 Dotace na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Us ZMČ 000066/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016
Us ZMČ 000065/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 31. 8. 2016
Us ZMČ 000064/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 31. 7. 2016
Us ZMČ 000063/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000062/2016
(12)
21.09.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2016
Us ZMČ 000061/2016
(12)
21.09.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Milan Černý
Us ZMČ 000060/2016
(12)
21.09.2016 Rezignace člena Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000059/2016
(11)
22.06.2016 Jmenování tajemníka Finančního výboru
Us ZMČ 000058/2016
(11)
22.06.2016 Založení společenství vlastníků dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souvislosti s prodejem jednotek v domech Jiránkova čp. 1135 a Jiránkova čp. 1136 a dále v domě Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198 Praha 17, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000057/2016
(11)
22.06.2016 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za náklady spojené se zvýšením kvalifikace
Us ZMČ 000056/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/12, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy.
Us ZMČ 000055/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/18, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000054/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/3 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000053/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/75, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136 vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000052/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1136/66, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000051/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/09, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000050/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/76, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000049/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/29 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000048/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000047/2016
(11)
22.06.2016 Změna usnesení ZMČ č. 000004/2016, č. 000005/2016, č. 000006/2016 ze dne 27. ledna 2016, kterou se příloha „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“ nahrazuje novou přílohou „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“
Us ZMČ 000046/2016
(11)
22.06.2016 Úplatný převod pozemku parc. č. 44/1
Us ZMČ 000045/2016
(11)
22.06.2016 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us ZMČ 000044/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016
Us ZMČ 000043/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016
Us ZMČ 000042/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 4. 2016 a návrh na zrušení Fondu pro podporu základních škol
Us ZMČ 000041/2016
(11)
22.06.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2016
Us ZMČ 000040/2016
(11)
22.06.2016 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2015 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000039/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1195/22, VIII. etapy prodeje bytových jednotek bytového panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000038/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1197/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu č.p. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000037/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/1, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000036/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/4, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000035/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1136/15 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000034/2016
(10)
20.04.2016 Změna směny pozemků - lokalita U Boroviček a Žalanského
Us ZMČ 000033/2016
(10)
20.04.2016 Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000032/2016
(10)
20.04.2016 Úplatný převod části pozemku parc. č. 1142/113 o výměře 1 m2
Us ZMČ 000031/2016
(10)
20.04.2016 Návrh změny ve Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany MČ Praha 17
Us ZMČ 000030/2016
(10)
20.04.2016 Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl. m. Prahou MČ Praha 17
Us ZMČ 000029/2016
(10)
20.04.2016 Změna Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17
Us ZMČ 000028/2016
(10)
20.04.2016 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000027/2016
(10)
20.04.2016 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016
Us ZMČ 000026/2016
(10)
20.04.2016 Změny rozpočtu k 31. 3. 2016
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF