Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000091/2016
(14)
14.12.2016 Odstoupení od koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k.ú. Zličín, o výměře 243 m2, ve vlastnictví P&K developers s.r.o.
Us ZMČ 000090/2016
(14)
14.12.2016 Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl. m. Prahou MČ Praha 17
Us ZMČ 000089/2016
(14)
14.12.2016 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek 518660
Us ZMČ 000088/2016
(14)
14.12.2016 Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017
Us ZMČ 000087/2016
(14)
14.12.2016 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2017 pro Městskou část Praha 17
Us ZMČ 000086/2016
(14)
14.12.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2016
Us ZMČ 000085/2016
(14)
14.12.2016 Změny rozpočtu k 31. 12. 2016
Us ZMČ 000084/2016
(14)
14.12.2016 Změny rozpočtu k 30. 11. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000083/2016
(14)
14.12.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - Kamila Vindušková
Us ZMČ 000082/2016
(13)
23.11.2016 Znění Zřizovací listiny
Us ZMČ 000081/2016
(13)
23.11.2016 Žádost o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, 41. výzva Ministerstva životního prostředí ČR
Us ZMČ 000080/2016
(13)
23.11.2016 Schválení přijetí dotace na projekt "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru" v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
Us ZMČ 000079/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 30. 11. 2016
Us ZMČ 000078/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 31. 10. 2016
Us ZMČ 000077/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000076/2016
(12)
21.09.2016 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné - byt č. 25
Us ZMČ 000075/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/15,VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000074/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/8, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000073/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/3, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000072/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000071/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1136/20 VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000070/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/24 VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000069/2016
(12)
21.09.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/11, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000068/2016
(12)
21.09.2016 Prodej další části pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 2 m2 z celkové výměry 1576 m2, ul. Na Fialce I., k.ú. Řepy
Us ZMČ 000067/2016
(12)
21.09.2016 Dotace na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Us ZMČ 000066/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016
Us ZMČ 000065/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 31. 8. 2016
Us ZMČ 000064/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 31. 7. 2016
Us ZMČ 000063/2016
(12)
21.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000062/2016
(12)
21.09.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2016
Us ZMČ 000061/2016
(12)
21.09.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Milan Černý
Us ZMČ 000060/2016
(12)
21.09.2016 Rezignace člena Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000059/2016
(11)
22.06.2016 Jmenování tajemníka Finančního výboru
Us ZMČ 000058/2016
(11)
22.06.2016 Založení společenství vlastníků dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souvislosti s prodejem jednotek v domech Jiránkova čp. 1135 a Jiránkova čp. 1136 a dále v domě Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198 Praha 17, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000057/2016
(11)
22.06.2016 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za náklady spojené se zvýšením kvalifikace
Us ZMČ 000056/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/12, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy.
Us ZMČ 000055/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/18, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000054/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/3 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000053/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/75, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136 vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000052/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1136/66, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000051/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/09, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000050/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/76, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000049/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/29 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000048/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000047/2016
(11)
22.06.2016 Změna usnesení ZMČ č. 000004/2016, č. 000005/2016, č. 000006/2016 ze dne 27. ledna 2016, kterou se příloha „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“ nahrazuje novou přílohou „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“
Us ZMČ 000046/2016
(11)
22.06.2016 Úplatný převod pozemku parc. č. 44/1
Us ZMČ 000045/2016
(11)
22.06.2016 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us ZMČ 000044/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016
Us ZMČ 000043/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016
Us ZMČ 000042/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 4. 2016 a návrh na zrušení Fondu pro podporu základních škol
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF