Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000054/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1195/3 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195 - 1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000053/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/75, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136 vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000052/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1136/66, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000051/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/09, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000050/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/76, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000049/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/29 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000048/2016
(11)
22.06.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1135/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000047/2016
(11)
22.06.2016 Změna usnesení ZMČ č. 000004/2016, č. 000005/2016, č. 000006/2016 ze dne 27. ledna 2016, kterou se příloha „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“ nahrazuje novou přílohou „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“
Us ZMČ 000046/2016
(11)
22.06.2016 Úplatný převod pozemku parc. č. 44/1
Us ZMČ 000045/2016
(11)
22.06.2016 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us ZMČ 000044/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 6. 2016
Us ZMČ 000043/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016
Us ZMČ 000042/2016
(11)
22.06.2016 Změny rozpočtu k 30. 4. 2016 a návrh na zrušení Fondu pro podporu základních škol
Us ZMČ 000041/2016
(11)
22.06.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2016
Us ZMČ 000040/2016
(11)
22.06.2016 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2015 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000039/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1195/22, VIII. etapy prodeje bytových jednotek bytového panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000038/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1197/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu č.p. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000037/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/1, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000036/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/4, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000035/2016
(10)
20.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1136/15 - VIII. etapy prodeje bytových jednotek domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000034/2016
(10)
20.04.2016 Změna směny pozemků - lokalita U Boroviček a Žalanského
Us ZMČ 000033/2016
(10)
20.04.2016 Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000032/2016
(10)
20.04.2016 Úplatný převod části pozemku parc. č. 1142/113 o výměře 1 m2
Us ZMČ 000031/2016
(10)
20.04.2016 Návrh změny ve Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany MČ Praha 17
Us ZMČ 000030/2016
(10)
20.04.2016 Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl. m. Prahou MČ Praha 17
Us ZMČ 000029/2016
(10)
20.04.2016 Změna Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17
Us ZMČ 000028/2016
(10)
20.04.2016 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000027/2016
(10)
20.04.2016 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016
Us ZMČ 000026/2016
(10)
20.04.2016 Změny rozpočtu k 31. 3. 2016
Us ZMČ 000025/2016
(10)
20.04.2016 Změny rozpočtu k 29. 2. 2016
Us ZMČ 000024/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1198/6, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova čp. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000023/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/12, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000022/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/23, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000021/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/50, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000020/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/79, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova čp. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000019/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/66, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000018/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000017/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/14, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000016/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/5, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000015/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/2, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000014/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/67, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000013/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/8, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000012/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/73, VIII. etapy prodeje bytových panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000011/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/16, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000010/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/53, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000009/2016
(9)
23.03.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/17, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000008/2016
(8)
27.01.2016 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva
Us ZMČ 000007/2016
(8)
27.01.2016 Pořízení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us ZMČ 000006/2016
(8)
27.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1195, 1196, 1197, 1198 včetně pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000005/2016
(8)
27.01.2016 VIII. etapa prodeje bytových jednotek bytového domu Jiránkova č.p. 1136 včetně pozemku, k.ú. Řepy
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF