Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000035/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017
Us ZMČ 000034/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017
Us ZMČ 000033/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017
Us ZMČ 000032/2017
(20)
20.09.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017
Us ZMČ 000031/2017
(19)
28.06.2017 Stanovisko Městské části Praha 17 jako člena Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153, Praha 6, IČO: 28459202, se sídlem Praha 6, Vondroušova 1151/19, PSČ 16300, se změnou prohlášení vlastníka budovy v souvislosti s výstavbou zádveří u deseti bytových jednotek
Us ZMČ 000030/2017
(19)
28.06.2017 Žádost o posun termínu úhrady kupní ceny za BJ 1136/75 Jiránkova
Us ZMČ 000029/2017
(19)
28.06.2017 Stanovisko k odejmutí pozemků parc. č. 1327/30-32 k.ú. Řepy ze svěřené správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000028/2017
(19)
28.06.2017 Výpůjčka volného prostoru sloužícího k podnikání v čp. 1138 Jiránkova, Praha 6 - Řepy pro KC Průhon; doplnění těchto prostor do zřizovací listiny KC Průhon za účelem zřízení zázemí pro turistický oddíl
Us ZMČ 000027/2017
(19)
28.06.2017 Schválení konečného pořadí uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné soutěže na provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us ZMČ 000026/2017
(19)
28.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017
Us ZMČ 000025/2017
(19)
28.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000024/2017
(19)
28.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017
Us ZMČ 000023/2017
(18)
05.06.2017 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000022/2017
(18)
05.06.2017 Změny rozpočtu k 31. 5. 2017
Us ZMČ 000021/2017
(18)
05.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017 - DODATEK
Us ZMČ 000020/2017
(17)
19.04.2017 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2017
Us ZMČ 000019/2017
(17)
19.04.2017 Koupě pozemku parc.č. 65/6 v k.ú. Řepy (lokalita Na Chobotě)
Us ZMČ 000018/2017
(17)
19.04.2017 Ukončení zařazování dalších osob do seznamu oprávněných nájemců ke koupi bytu (čl. III odst. 4 Zásad postupu prodeje bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. 34/2015 ze dne 23. září 2015) v bytových domech Jiránkova čp. 1135, Jiránkova čp. 1136, Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198
Us ZMČ 000017/2017
(17)
19.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/56, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova čp. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000016/2017
(17)
19.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/36, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000015/2017
(17)
19.04.2017 Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů
Us ZMČ 000014/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017
Us ZMČ 000013/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017
Us ZMČ 000012/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 28. 2. 2017
Us ZMČ 000011/2017
(16)
22.02.2017 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us ZMČ 000010/2017
(16)
22.02.2017 Výpůjčka zařízení Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us ZMČ 000009/2017
(16)
22.02.2017 Pronájem Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us ZMČ 000007/2017
(15)
25.01.2017 Projednání doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/78 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000006/2017
(15)
25.01.2017 Projednání doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/03 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000005/2017
(15)
25.01.2017 Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, spolku, o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 1.106.000 Kč pro zajištění samostatného a soběstačného života občanům se zdravotním postižením, kteří bydlí v bezbariérovém domě, prostřednictvím nepřetržité osobní asistence
Us ZMČ 000004/2017
(15)
25.01.2017 Návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha 17 na roky 2018 až 2022
Us ZMČ 000003/2017
(15)
25.01.2017 Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2017
Us ZMČ 000002/2017
(15)
25.01.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000001/2017
(15)
25.01.2017 Rezignace člena Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000091/2016
(14)
14.12.2016 Odstoupení od koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k.ú. Zličín, o výměře 243 m2, ve vlastnictví P&K developers s.r.o.
Us ZMČ 000090/2016
(14)
14.12.2016 Návrh změny v Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hl. m. Prahou MČ Praha 17
Us ZMČ 000089/2016
(14)
14.12.2016 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek 518660
Us ZMČ 000088/2016
(14)
14.12.2016 Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017
Us ZMČ 000087/2016
(14)
14.12.2016 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2017 pro Městskou část Praha 17
Us ZMČ 000086/2016
(14)
14.12.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2016
Us ZMČ 000085/2016
(14)
14.12.2016 Změny rozpočtu k 31. 12. 2016
Us ZMČ 000084/2016
(14)
14.12.2016 Změny rozpočtu k 30. 11. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000083/2016
(14)
14.12.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - Kamila Vindušková
Us ZMČ 000082/2016
(13)
23.11.2016 Znění Zřizovací listiny
Us ZMČ 000081/2016
(13)
23.11.2016 Žádost o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, 41. výzva Ministerstva životního prostředí ČR
Us ZMČ 000080/2016
(13)
23.11.2016 Schválení přijetí dotace na projekt "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru" v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
Us ZMČ 000079/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 30. 11. 2016
Us ZMČ 000078/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 31. 10. 2016
Us ZMČ 000077/2016
(13)
23.11.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000076/2016
(12)
21.09.2016 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné - byt č. 25
‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF