Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000001/2018
(22)
24.01.2018 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřizovaných městskou částí Praha 17
Us ZMČ 000050/2017
(21)
13.12.2017 Informace pro zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 o porušování smlouvy o nájmu nájemcem Augmentum s.r.o.
Us ZMČ 000049/2017
(21)
13.12.2017 Poskytování plnění členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Us ZMČ 000048/2017
(21)
13.12.2017 Prodej pozemků parc.č. 1381/1 a 1388/4 v k.ú. Řepy (lokalita ul. Na Bělohorské pláni)
Us ZMČ 000047/2017
(21)
13.12.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us ZMČ 000046/2017
(21)
13.12.2017 Schválení Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17
Us ZMČ 000045/2017
(21)
13.12.2017 Návrh na úpravu "Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018" a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018
Us ZMČ 000044/2017
(21)
13.12.2017 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000043/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017
Us ZMČ 000042/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 30. 11. 2017
Us ZMČ 000041/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 10. 2017
Us ZMČ 000040/2017
(21)
13.12.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2017
Us ZMČ 000039/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK
Us ZMČ 000038/2017
(21)
13.12.2017 Jmenování tajemníka kontrolního výboru
Us ZMČ 000037/2017
(21)
13.12.2017 Souhlas se změnami navrženými investorem a budoucím provozovatelem v rámci projektu "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě"
Us ZMČ 000036/2017
(20)
20.09.2017 Návrh změn v "Zásadách postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Praha 17,v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17" a v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
Us ZMČ 000035/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017
Us ZMČ 000034/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017
Us ZMČ 000033/2017
(20)
20.09.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017
Us ZMČ 000032/2017
(20)
20.09.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017
Us ZMČ 000031/2017
(19)
28.06.2017 Stanovisko Městské části Praha 17 jako člena Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153, Praha 6, IČO: 28459202, se sídlem Praha 6, Vondroušova 1151/19, PSČ 16300, se změnou prohlášení vlastníka budovy v souvislosti s výstavbou zádveří u deseti bytových jednotek
Us ZMČ 000030/2017
(19)
28.06.2017 Žádost o posun termínu úhrady kupní ceny za BJ 1136/75 Jiránkova
Us ZMČ 000029/2017
(19)
28.06.2017 Stanovisko k odejmutí pozemků parc. č. 1327/30-32 k.ú. Řepy ze svěřené správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000028/2017
(19)
28.06.2017 Výpůjčka volného prostoru sloužícího k podnikání v čp. 1138 Jiránkova, Praha 6 - Řepy pro KC Průhon; doplnění těchto prostor do zřizovací listiny KC Průhon za účelem zřízení zázemí pro turistický oddíl
Us ZMČ 000027/2017
(19)
28.06.2017 Schválení konečného pořadí uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné soutěže na provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us ZMČ 000026/2017
(19)
28.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017
Us ZMČ 000025/2017
(19)
28.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000024/2017
(19)
28.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017
Us ZMČ 000023/2017
(18)
05.06.2017 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000022/2017
(18)
05.06.2017 Změny rozpočtu k 31. 5. 2017
Us ZMČ 000021/2017
(18)
05.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017 - DODATEK
Us ZMČ 000020/2017
(17)
19.04.2017 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2017
Us ZMČ 000019/2017
(17)
19.04.2017 Koupě pozemku parc.č. 65/6 v k.ú. Řepy (lokalita Na Chobotě)
Us ZMČ 000018/2017
(17)
19.04.2017 Ukončení zařazování dalších osob do seznamu oprávněných nájemců ke koupi bytu (čl. III odst. 4 Zásad postupu prodeje bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. 34/2015 ze dne 23. září 2015) v bytových domech Jiránkova čp. 1135, Jiránkova čp. 1136, Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198
Us ZMČ 000017/2017
(17)
19.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/56, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova čp. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000016/2017
(17)
19.04.2017 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/36, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us ZMČ 000015/2017
(17)
19.04.2017 Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů
Us ZMČ 000014/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017
Us ZMČ 000013/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017
Us ZMČ 000012/2017
(17)
19.04.2017 Změny rozpočtu k 28. 2. 2017
Us ZMČ 000011/2017
(16)
22.02.2017 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us ZMČ 000010/2017
(16)
22.02.2017 Výpůjčka zařízení Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us ZMČ 000009/2017
(16)
22.02.2017 Pronájem Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us ZMČ 000007/2017
(15)
25.01.2017 Projednání doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1136/78 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1136, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000006/2017
(15)
25.01.2017 Projednání doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/03 VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Us ZMČ 000005/2017
(15)
25.01.2017 Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, spolku, o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 1.106.000 Kč pro zajištění samostatného a soběstačného života občanům se zdravotním postižením, kteří bydlí v bezbariérovém domě, prostřednictvím nepřetržité osobní asistence
Us ZMČ 000004/2017
(15)
25.01.2017 Návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha 17 na roky 2018 až 2022
Us ZMČ 000003/2017
(15)
25.01.2017 Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2017
Us ZMČ 000002/2017
(15)
25.01.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2016 - DODATEK
Us ZMČ 000001/2017
(15)
25.01.2017 Rezignace člena Finančního výboru ZMČ Praha 17
‹‹   Předchozí   1 2 4 6 7 8   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF