Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000025/2019
(7)
19.06.2019 Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5 (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17
Us ZMČ 000024/2019
(7)
19.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us ZMČ 000023/2019
(7)
19.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
Us ZMČ 000022/2019
(7)
19.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000021/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
Us ZMČ 000020/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
Us ZMČ 000019/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK
Us ZMČ 000018/2019
(7)
19.06.2019 Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"
Us ZMČ 000017/2019
(7)
19.06.2019 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000016/2019
(6)
17.04.2019 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Us ZMČ 000015/2019
(6)
17.04.2019 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Us ZMČ 000014/2019
(6)
17.04.2019 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000013/2019
(6)
17.04.2019 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
Us ZMČ 000012/2019
(6)
17.04.2019 Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"
Us ZMČ 000011/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
Us ZMČ 000010/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Us ZMČ 000009/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
Us ZMČ 000008/2019
(5)
06.03.2019 Revokace usnesení č. 25.6 ze dne 27. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us ZMČ 000007/2019
(5)
06.03.2019 Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us ZMČ 000006/2019
(5)
06.03.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000005/2019
(4)
23.01.2019 Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17
Us ZMČ 000004/2019
(4)
23.01.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024
Us ZMČ 000003/2019
(4)
23.01.2019 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019
Us ZMČ 000002/2019
(4)
23.01.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2018
Us ZMČ 000001/2019
(3)
09.01.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us ZMČ 000076/2018
(2)
10.12.2018 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Us ZMČ 000075/2018
(2)
10.12.2018 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000074/2018
(2)
10.12.2018 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Us ZMČ 000073/2018
(2)
10.12.2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
Us ZMČ 000072/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Us ZMČ 000071/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 31. 10. 2018
Us ZMČ 000070/2018
(2)
10.12.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
Us ZMČ 000069/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000068/2018
(2)
10.12.2018 Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
Us ZMČ 000067/2018
(2)
10.12.2018 Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
Us ZMČ 000066/2018
(2)
10.12.2018 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us ZMČ 000065/2018
(2)
10.12.2018 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
Us ZMČ 000064/2018
(2)
10.12.2018 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000063/2018
(2)
10.12.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us ZMČ 000062/2018
(2)
10.12.2018 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Us ZMČ 000061/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000060/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000059/2018
(1)
01.11.2018 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000058/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000057/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000056/2018
(1)
01.11.2018 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000055/2018
(1)
01.11.2018 Volba místostarostů
Us ZMČ 000054/2018
(1)
01.11.2018 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000053/2018
(1)
01.11.2018 Určení počtu místostarostů
Us ZMČ 000052/2018
(1)
01.11.2018 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF