Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000009/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
Us ZMČ 000008/2019
(5)
06.03.2019 Revokace usnesení č. 25.6 ze dne 27. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us ZMČ 000007/2019
(5)
06.03.2019 Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us ZMČ 000006/2019
(5)
06.03.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000005/2019
(4)
23.01.2019 Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17
Us ZMČ 000004/2019
(4)
23.01.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024
Us ZMČ 000003/2019
(4)
23.01.2019 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019
Us ZMČ 000002/2019
(4)
23.01.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2018
Us ZMČ 000001/2019
(3)
09.01.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us ZMČ 000076/2018
(2)
10.12.2018 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Us ZMČ 000075/2018
(2)
10.12.2018 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000074/2018
(2)
10.12.2018 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Us ZMČ 000073/2018
(2)
10.12.2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
Us ZMČ 000072/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Us ZMČ 000071/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 31. 10. 2018
Us ZMČ 000070/2018
(2)
10.12.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
Us ZMČ 000069/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000068/2018
(2)
10.12.2018 Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
Us ZMČ 000067/2018
(2)
10.12.2018 Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
Us ZMČ 000066/2018
(2)
10.12.2018 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us ZMČ 000065/2018
(2)
10.12.2018 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
Us ZMČ 000064/2018
(2)
10.12.2018 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000063/2018
(2)
10.12.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us ZMČ 000062/2018
(2)
10.12.2018 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Us ZMČ 000061/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000060/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000059/2018
(1)
01.11.2018 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000058/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000057/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000056/2018
(1)
01.11.2018 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000055/2018
(1)
01.11.2018 Volba místostarostů
Us ZMČ 000054/2018
(1)
01.11.2018 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000053/2018
(1)
01.11.2018 Určení počtu místostarostů
Us ZMČ 000052/2018
(1)
01.11.2018 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Us ZMČ 000051/2018
(1)
01.11.2018 Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022
Us ZMČ 000050/2018
(1)
01.11.2018 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000049/2018
(1)
01.11.2018 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
Us ZMČ 000048/2018
(27)
19.09.2018 Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us ZMČ 000047/2018
(27)
19.09.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy - Dodatek č. 3
Us ZMČ 000046/2018
(27)
19.09.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018
Us ZMČ 000045/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018
Us ZMČ 000044/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 8. 2018
Us ZMČ 000043/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 31. 7. 2018
Us ZMČ 000042/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000041/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000040/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000039/2018
(26)
08.08.2018 Možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000038/2018
(26)
08.08.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us ZMČ 000037/2018
(25)
27.06.2018 Další postup zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000036/2018
(25)
27.06.2018 Návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF