Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
31.39 04.01.2012 k VII. etapě – vypracování nových Znaleckých posudků na Makovského 1140 až 1145 v k. ú. Řepy – přepočet
31.38 04.01.2012 k uzavření smlouvy se soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem za účelem sepisování exekutorských zápisů a případného následného provádění exekucí
31.37 04.01.2012 ke schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Optimis s. r. o.
31.36 04.01.2012 k protihlukové zdi - Slánská
31.35 04.01.2012 k Řepské sedmnáctce – rozšíření obsahu
31.34 04.01.2012 k žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Pražský studentský summit
31.33 04.01.2012 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy
31.32 04.01.2012 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu
31.31 04.01.2012 ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2011
31.30 04.01.2012 k analýze a návrhu optimalizace rozmístění laviček na sídlišti Řepy, Praha 17
31.29 04.01.2012 k pronájmu domu ul. Slánská č. p. 269, včetně pozemků parc. č. 365 a parc. č. 366/1, ve správě MČ Praha 17, k. ú. Řepy
31.28 04.01.2012 k žádosti pana XY, Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení paní XY v holobytě v přízemí domu čp. 1095 Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy a žádost o splátkový kalendář
31.27 04.01.2012 k žádosti paní XY, Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o velikosti 1+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1120 na období delší než 1 rok
31.26 04.01.2012 k žádosti paní XY, Makovského 1223 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1223/XY
31.25 04.01.2012 k žádosti paní XY, Makovského 1222 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1222, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1222/XY
31.24 04.01.2012 k žádosti paní XY, Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1136, Praha 6 – Řepy
31.23 04.01.2012 k žádosti pana XY, Makovského 1142 o uzavření nájemní smlouvy
31.22 04.01.2012 k žádosti pana XY, Žufanova 1093 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a o odslužebnění bytu
31.21 04.01.2012 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy
31.20 04.01.2012 k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy
31.19 04.01.2012 k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
31.18 04.01.2012 k volné bytové jednotce č. 1245/XY o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1245 v Galandově ulici
31.17 04.01.2012 k volné bytové jednotce č. 1171/XY o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici
31.16 04.01.2012 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici
31.15 04.01.2012 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici
31.14 04.01.2012 k opravám v bytě č. XY v domě čp. 1153, Vondroušova, ulice Praha 6 - Řepy
31.13 04.01.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru – prodejna rybářských potřeb v přízemí domu čp. 1222 Makovského, Praha 6 - Řepy
31.12 04.01.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 302 – masérské a rekondiční služby v přízemí domu čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
31.11 04.01.2012 k žádosti o souhlas s rozšířením sortimentu služeb poskytovaných v nebytovém prostoru č. 1140.3 v Makovského čp. 1140
31.10 04.01.2012 k souhlasnému stanovisku se vstupem na část pozemků parc. č. 1352/4, 1360/1 a 1360/2, v k. ú. Řepy. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17
31.9 04.01.2012 k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 13 – garáž U Boroviček
31.8 04.01.2012 k předání kamery do majetku hlavního města Prahy
31.6 04.01.2012 ke schválení odprodeje učebnic ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
31.5 04.01.2012 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
31.4 04.01.2012 ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 – Řepy
31.3 04.01.2012 ke schválení prodeje zbývajícího majetku vybavení kuchyně v objektu Žalanského 68/54
31.2 04.01.2012 k informaci o složení školských rad základních škol Městské části Praha 17
31.1 04.01.2012 k Mistrovství Čech v silovém trojboji mužů a žen
30.2 07.12.2011 k jmenování jednatele společnosti OPTIMIS spol. s r. o. k 1. 1. 2012
30.1 07.12.2011 k rezignaci jednatele společnosti OPTIMIS spol. s r. o. k 31. 12. 2011
29.42 05.12.2011 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1149/24 a 1149/62 v k. ú Řepy, LV 4413
29.41 05.12.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1094 o navázání nájemní smlouvy na dobu do realizace výměny bytů
29.40 05.12.2011 k žádosti paní XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace z fyzické osoby na právnickou a s umístěním sídla této právnické osoby na adrese stávající ordinace
29.39 05.12.2011 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ordinace v čp. 1113, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
29.38 05.12.2011 k výběrovému řízení „Rekonstrukce ČP 252 ul. Čistovická“
29.37 05.12.2011 k programu jednání ZMČ dne 14. 12. 2011
29.36 05.12.2011 k žádosti CSZS o schválení sponzorských darů darovaných CSZS
29.35 05.12.2011 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu odboru sociálních věcí na zajištění generálního úklidu v bytě paní XY
29.32 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1225/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227
29.31 05.12.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
Tisk Export článku do PDF