Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
32.51 18.01.2012 k opravám ve volných bytech Jiránkova čp. 1136 - b. č. 35, b. č 36, Bazovského čp. 1120 - č. b. 11, Nevanova 1051 - č. b. 38, Žufanova čp. 1094 - b. č. 4
32.50 18.01.2012 k postupu pro stanovení příplatku za vedení a stanovení platu dle nařízení vlády 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, Kulturního střediska Průhon a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb
32.49 18.01.2012 k zahájení realizace vybraného projektu Školní náměstí - revitalizace prostoru před ZŠ J. Wericha v rámci Koncepce revitalizace sídlištní zeleně na území MČ Praha 17
32.48 18.01.2012 k návrhu na ukončení soudního řízení XY, Španielova 1265, byt. jednotka č. XY, Praha 6 - Řepy
32.47 18.01.2012 k žádosti o pronájem části nebytového prostoru bývalé lékárny v KD Průhon čp. 1220, Praha 6 - Řepy
32.46 18.01.2012 k zpracování energetických auditů na ZŠ J. Wericha, Španielova 1111 a ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139
32.45 18.01.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektu Čistovická 241, Praha 6 - Řepy “
32.44 18.01.2012 k rekonstrukci objektu Čistovická č. p. 241, Praha 6 - Řepy
32.43 18.01.2012 ke koupi části pozemku parc. č. 732/63 v k. ú. Zličín, ve vlastnictví P&K developers, s. r. o., o výměře 243 m2
32.42 18.01.2012 k projednání návrhu zvýšení cen za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro stavební činnost a neregulované nájemné z pozemků sloužících k podnikání
32.41 18.01.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.40 18.01.2012 k dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 2009/2425 - navýšení výměry části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy, pro účely Bikrosclub Řepy
32.39 18.01.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, ve dnech konání tří závodů v rámci akce O pohár městské části Praha 17, převzetí záštity MČ Praha 17 nad akcí O pohár městské části Praha 17 a poskytnutí finančního příspěvku
32.38 18.01.2012 k výpůjčce pozemků parc. č. 1142/238 (12,1 m2), 1142/73 (60 m2), 1142/310 (26,3 m2), 1142/237 (18 m2), 1142/327 (24,7 m2) a 1234/45 (73,2 m2) v k. ú. Řepy pro stavební úpravy signalizačního zařízení SSZ 6.917 – křižovatka Slánská x Bazovského
32.37 18.01.2012 k informaci – písemnému vyjádření ŘSD ke koupi pozemků parc. č. 1375/6 a 1378/14
32.36 18.01.2012 k opravě TS 4602, zrušení TS 4605 a přepojení kabelů 22 kV (kVN) a 1 kV (kNN) na pozemcích parc. č. 1142/238, 1142/311, 1142/312, 1149/43, 1149/44 a 1149/45 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.35 18.01.2012 k obnově kabelové sítě 22 kV a 1 kV a zrušení TS 4605 - na pozemcích parc. č. 1142/89, 1142/110 a 1142/282 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.34 18.01.2012 k žádosti XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
32.33 18.01.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v přízemí domu čp. 1016 Laudova, Praha 6 – Řepy
32.32 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1227/28 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.31 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1227/19 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.30 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/33 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.29 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/15 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.28 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1224/35 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.27 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1224/25 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.25 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1223/11 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.24 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1223/4 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.23 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1222/22 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.22 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1222/12 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.21 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/35 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145
32.20 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/24 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145
32.19 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1143/32 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145
32.18 18.01.2012 k žádosti paní XY, Španielova 1263, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování tepla a vody za rok 2009/2010 k byt. jednotce o velikosti 1+k.k., ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1263 na období delší než 1 rok
32.17 18.01.2012 k vystěhování paní XY (2 osoby) z bytu o vel. 2+1 v 1. patře 2. podlaží domu čp. 252, Čistovická, Praha 6 – Řepy do náhradního bytu z důvodu rekonstrukce domu
32.16 18.01.2012 k žádosti pana XY, bytem Vondroušova čp. 1196 o uzavření nájemní smlouvy k bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1196 po opuštění společné domácnosti otcem panem XY, bytem Žloukovice, Nižbor
32.15 18.01.2012 k volnému bytu ústupového bydlení o vel. 1+k.k. (40m 2) v přízemí domu čp. 1226, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy
32.13 18.01.2012 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici
32.12 18.01.2012 k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2012; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2014
32.11 18.01.2012 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
32.10 18.01.2012 ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2011 – DODATEK
32.9 18.01.2012 k rezignaci MUDr. Ivanky Kvašové na mandát členky Zastupitelstva MČ Praha 17
32.8 18.01.2012 k pravidlům pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací řízených odborem školství a kultury
32.7 18.01.2012 k žádosti o zápis Žalanského 68 /54 jako sídla pro Střední školu specializační a Vyšší odbornou školu ARITA spol. s. r. o. a Soukromého středního odborného učiliště ATHOZ spol. s.r.o.
32.6 18.01.2012 ke schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111
32.5 18.01.2012 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze
32.4 18.01.2012 k informaci o jednání s Úřadem práce
32.3 18.01.2012 k záměru výstavby kamerových systémů
32.2 18.01.2012 k programu prevence kriminality 2012 - rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17
32.1 18.01.2012 k plánu aktivit prevence kriminality na léta 2012 - 2014
31.40 04.01.2012 k objektu Čistovická č. p. 252/1, Praha – Řepy: odhad ceny, posouzení technického stavu
Tisk Export článku do PDF