Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
39.1 10.04.2012 k revokaci usnesení RMČ č. 37.31 ze dne 14. 3. 2012 a prohlášení 3. náhradníka za Volební stranu č. 3 členem Zastupitelstva MČ Praha 17
38.52 26.03.2012 k petici proti výstavbě dětského hřiště mezi ulicemi Na Fialce I a Na Fialce II v Praze Řepích
38.51 26.03.2012 k zařazení dalších bytových domů v majetku Městské části Praha 17 do prodeje
38.50 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Administrativní zajištění výběrových řízení – Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
38.49 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Inženýrská činnost v předinvestiční fázi přípravy stavby – Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
38.48 26.03.2012 k žádosti o stanovisko pro územní řízení na stavbu „Čerpací stanice pohonných hmot Klokočka“ (z hlediska její výjimečné přípustnosti v ploše IZ – izolační zeleň) na pozemcích č. parc. 1352/7, 1352/147, 1352/223, 1365/2, 1366/2, 1373/1, 1373/3 k. ú. Řepy při ul. Karlovarská v Praze 6 – Řepích
38.47 26.03.2012 k návrhu Klubu politické strany Věci veřejné v Praze – Řepích
38.46 26.03.2012 ke zvýšení počtu startovacích bytů a změna Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17
38.44 26.03.2012 k finančnímu daru firmy ERILENS, spol. s r. o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
38.43 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Realizace stavby skateparku v Praze - Řepích“
38.42 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Péče o dětská hřiště, víceúčelová sportoviště a sportovní plochy na území MČ Praha 17“
38.41 26.03.2012 k údržbě ČP 439 ul. Ke kulturnímu domu
38.40 26.03.2012 k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2012
38.39 26.03.2012 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek
38.38 26.03.2012 k programu jednání ZMČ dne 4. 4. 2012
38.37 26.03.2012 k umístění informačního zařízení na domě Makovského ČP 1222
38.36 26.03.2012 k plynovodní přípojce na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 v k. ú. Řepy
38.34 26.03.2012 k ceníku pečovatelských služeb Centra sociálně zdravotních služeb pro rok 2012
38.33 26.03.2012 k návrhu paní Martiny Vítkové na jmenování Dr. Tomáše Fingera členem Majetkové komise; k návrhu paní Martiny Vítkové na jmenování pana Petra Stloukala členem Komise pro sportovní centrum Na Chobotě
38.32 26.03.2012 k návrhu na odpis pohledávky v hospodářské činnosti městské části Praha 17
38.31 26.03.2012 k vrácení poskytnutého příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
38.30 26.03.2012 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
38.29 26.03.2012 k finančnímu daru firmy BT-VUSTE, spol. s r. o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
38.28 26.03.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy“
38.27 26.03.2012 k žádosti paní XY, Stříbrského, Praha 4 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel. 2+kk v Makovského ulici čp. 1227 za červenec a srpen 2011
38.26 26.03.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a kauci k bytu v domě čp. 1094, Žufanova na období delší než 1 rok
38.25 26.03.2012 k žádosti paní XY, Bazovského 1118, Praha 6 – Řepy o snížení splátek dluhu na nájemném za byt o velikosti 2+k.k., v 6. podlaží domu čp. 1118, v ul. Bazovského, v Praze 6 – Řepích
38.24 26.03.2012 k prodeji panelových domů Jiránkova čp. 1135 a Jiránkova čp. 1136, včetně pozemků pod panelovými domy
38.22 26.03.2012 k doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců - b. j. č. 1142/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 až 1145 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
38.20 26.03.2012 k volné bytové jednotce o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici
38.19 26.03.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
38.18 26.03.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1093 o navázání nové nájemní smlouvy
38.17 26.03.2012 k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Makovského 1223, Praha 6 – Řepy
38.16 26.03.2012 k odmítnutí bytu ústupového bydlení paní XY, Skuteckého 1087, Praha 6 – Řepy a návrh na zrušení usnesení RMČ a ZMČ o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení
38.15 26.03.2012 k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. ve 2. patře domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 – Řepy, nájemce pan XY
38.14 26.03.2012 k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Makovského 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
38.13 26.03.2012 ke zrušení usnesení RMČ č. 32.47 ze dne 18. 1. 2012
38.12 26.03.2012 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu části nebytové prostory č. 311 – ordinace chirurgie v objektu polikliniky čp. 1113, Žufanova čp. 1113, Praha 6 – Řepy mezi MUDr. Pavlem Šlechtou, Žufanova 1113, Praha 6 - Řepy – nájemcem a MUDr. Jiřím Vondráčkem – ortopedie, Žufanova 1113, Praha 6 – Řepy
38.11 26.03.2012 k pronájmu nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 – OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
38.10 26.03.2012 k umístění reklamní plochy na oplocení fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 50/6 v k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
38.9 26.03.2012 k opravě TS 4602, zrušení TS 4605 a přepojení kabelů 22 kV (kVN) a 1 kV (kNN) na pozemcích parc. č. 1142/237 a 1142/260 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
38.8 26.03.2012 ke změně volebního řádu školských rad škol zřizovaných MČ Praha 17
38.7 26.03.2012 ke schválení daru pro KS Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 – Řepy
38.6 26.03.2012 ke schválení účelu čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2012
38.5 26.03.2012 k záměru MČ Praha 17 směnit části pozemků parc. č. 1352/4, 1352/135,1352/146 a 1365/2 – o výměře cca 3.380 m2 (správa MČ Praha 17) za část pozemků 1352/55 a 1352/74 – o výměře cca 3.380 m2 (vlastnictví Autosalon Klokočka, a. s.), vše v k. ú. Řepy
38.4 26.03.2012 k veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“
38.3 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci drobné stavby „Rekonstrukce parku Řepík“
38.2 26.03.2012 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 21/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
38.1 26.03.2012 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity
37.40 14.03.2012 ke zrušení Majetkové komise a odvolání jejích členů (včetně předsedy komise) ke dni 15. 3. 2012; ke zřízení Majetkové a bytové komise a jmenování předsedy komise a jejích členů ke dni 15. 3. 2012
Tisk Export článku do PDF