Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
37.17 14.03.2012 k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o změnu nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení ve Vondroušově ulici čp. 1193
37.16 14.03.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a o jeho výměnu za větší
37.15 14.03.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 311 – prodejna obuvi, textilního zboží souvisejících doplňků v přízemí domu čp. 1143, Makovského, Praha 6 – Řepy
37.14 14.03.2012 k dlužné částce za pronájem části pozemku parc. č. 752/1, včetně ocelové haly
37.13 14.03.2012 k proplacení zakoupených hasicích přístrojů v objektu kulturního domu v ul. Ke Kulturnímu domu č. 14
37.12 14.03.2012 k rekonstrukci topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy
37.11 14.03.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17“
37.10 14.03.2012 k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce objektu Čistovická 241, Praha 6 - Řepy“
37.9 14.03.2012 k zateplení MŠ Bendova 1122 - 1123, Praha 6 – Řepy
37.8 14.03.2012 k novým parkovištím pro polikliniku a v ul. Žufanova
37.7 14.03.2012 k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Skupinová zástavba BD Praha 6 – Řepy“
37.6 14.03.2012 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy“
37.5 14.03.2012 k udělení záštity a podpora projektu Praha bez předsudků 2012
37.4 14.03.2012 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2011
37.3 14.03.2012 k finančnímu daru pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
37.2 14.03.2012 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2010/0139 o poskytnutí fin. prostředků
37.1 14.03.2012 k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012
36.37 27.02.2012 k tiskovému prohlášení RMČ k záležitosti trestního oznámení na opozičního zastupitele Tomáše Fantu
36.36 27.02.2012 ke zřízení běžného účtu v UniCredit Bank
36.35 27.02.2012 k projednání záměru výstavby Sportovního centra Na Chobotě
36.34 27.02.2012 k pověření PhDr. Šedové zajištěním provozu v Sokolovně
36.33 27.02.2012 k dohodě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb občanům MČ Praha - Zličín
36.32 27.02.2012 k programu jednání ZMČ dne 7. 3. 2012
36.29 27.02.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1226/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 až 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
36.28 27.02.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy “
36.27 27.02.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Rekonstrukce vzduchotechniky ZŠ genpor. F. Peřiny Praha – Řepy Socháňova 19/1139“
36.26 27.02.2012 k zprávě o plnění rozpočtu PO za rok 2011
36.25 27.02.2012 k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny
36.24 27.02.2012 ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6 - Řepy
36.23 27.02.2012 k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
36.22 27.02.2012 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM 2011/0013 zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“
36.21 27.02.2012 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SMO 4 000 000 32 s firmou Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis Praha 6, Ruzyňská 209/8, 161 00, Praha 6 - Ruzyně
36.20 27.02.2012 k měření hluku ze silniční dopravy – tunel Slánská
36.19 27.02.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1161/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
36.17 27.02.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1226/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 až 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
36.15 27.02.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1224/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 až 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
36.14 27.02.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1222/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 až 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
36.13 27.02.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1280/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
36.12 27.02.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1244/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
36.10 27.02.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1155/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
36.9 27.02.2012 k II. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1153/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
36.8 27.02.2012 k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o odslužebnění bytu
36.7 27.02.2012 k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 17
36.6 27.02.2012 k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. ve 2. patře domu čp. 1263, Španielova ulice, Praha 6 – Řepy, nájemce paní XY
36.5 27.02.2012 k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 2+k.k. v 11. patře domu čp. 1235, Galandova ulice, Praha 6 – Řepy, nájemce manželé XY
36.4 27.02.2012 k žádosti o pronájem nebytového prostoru č. 312 v přízemí domu čp. 1225 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
36.3 27.02.2012 k výběru nejvýhodnější nabídky na vypracování studie smuteční síně řepského hřbitova
36.2 27.02.2012 k Výroční zprávě za rok 2011
36.1 27.02.2012 k uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. SM0600000066 o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
35.27 14.02.2012 k žádostem o poskytnutí investiční dotace na realizaci akcí: „Zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Zateplení MŠ Bendova“
Tisk Export článku do PDF