Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
40.20 18.04.2012 k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Makovského 1222 - 1227, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
40.19 18.04.2012 ke krizovým bytům pro potřeby občanů v m. č. Praha 17 v případě havárie
40.18 18.04.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici s dluhem
40.17 18.04.2012 k žádosti pana XY, Galandova 1234 o navázání nové nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
40.16 18.04.2012 k žádosti pana XY, Jiránkova 1137 o udělení souhlasu s prodloužením podnájmu bytu
40.15 18.04.2012 k žádosti pana XY, Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné k bytu o vel. 2+k.k. v domě čp. 1136, Jiránkova na období delší než 1 rok
40.14 18.04.2012 k žádosti paní XY, Socháňova 1134, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné k bytu o vel. 4+1 v domě čp. 1134, Socháňova na období delší než 1 rok
40.13 18.04.2012 k žádosti paní XY, trvale bytem ohlašovna pobytu ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 – Řepy, naposled bytem Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120
40.12 18.04.2012 k výši poplatku za nájem pozemku parc. č. 1349/2 (zahrada) a parc. č. 1348 (část jako zahrada a část pod domem, který je ve vlastnictví žadatele) v k. ú. Řepy, správa pozemků svěřená MČ Praha 17
40.10 18.04.2012 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po pozemku parc. č. 1381/2 (30 m) z důvodu vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelky, v k. ú. Řepy, pozemek dotčený věcným břemenem je ve správě MČ Praha 17
40.9 18.04.2012 k obnově kabelové sítě 22 kV a 1 kV a zrušení TS 4608 na pozemcích parc. č. 1142/92, 1142/109, 1142/296 a 1142/305 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
40.8 18.04.2012 k vyjádření k odvolání společnosti BONAKO Praha a. s. proti rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 17, kterým byla zamítnuta žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby „Boromeum – dům pro seniory“ na pozemcích k. ú. Řepy při ul. K Šancím, Engelmüllerova v Praze 6 – Řepích
40.7 18.04.2012 k výměně výtahů ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
40.6 18.04.2012 k pronájmu nebytových prostor školskému subjektu v budově Laudova 10/1024, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny
40.5 18.04.2012 k přijetí veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vzduchotechniky ZŠ genpor. F. Peřiny Praha – Řepy Socháňova 19/1139“
40.4 18.04.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu na služby „Administrativní zajištění výběrových řízení – Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“ a „Inženýrská činnost v předinvestiční fázi přípravy stavby - Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
40.3 18.04.2012 ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2012
40.2 18.04.2012 k finančnímu příspěvku pro občanské sdružení Softball club Řepy
40.1 18.04.2012 k žádosti o schválení charitativní akce „Řepský jarmark“
39.5 10.04.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“
39.4 10.04.2012 k hasičské zbrojnici Praha 17 – Řepy
39.3 10.04.2012 k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
39.2 10.04.2012 k rezignaci MUDr. Jiřího Nedělky na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
39.1 10.04.2012 k revokaci usnesení RMČ č. 37.31 ze dne 14. 3. 2012 a prohlášení 3. náhradníka za Volební stranu č. 3 členem Zastupitelstva MČ Praha 17
38.52 26.03.2012 k petici proti výstavbě dětského hřiště mezi ulicemi Na Fialce I a Na Fialce II v Praze Řepích
38.51 26.03.2012 k zařazení dalších bytových domů v majetku Městské části Praha 17 do prodeje
38.50 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Administrativní zajištění výběrových řízení – Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
38.49 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Inženýrská činnost v předinvestiční fázi přípravy stavby – Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
38.48 26.03.2012 k žádosti o stanovisko pro územní řízení na stavbu „Čerpací stanice pohonných hmot Klokočka“ (z hlediska její výjimečné přípustnosti v ploše IZ – izolační zeleň) na pozemcích č. parc. 1352/7, 1352/147, 1352/223, 1365/2, 1366/2, 1373/1, 1373/3 k. ú. Řepy při ul. Karlovarská v Praze 6 – Řepích
38.47 26.03.2012 k návrhu Klubu politické strany Věci veřejné v Praze – Řepích
38.46 26.03.2012 ke zvýšení počtu startovacích bytů a změna Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17
38.44 26.03.2012 k finančnímu daru firmy ERILENS, spol. s r. o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
38.43 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Realizace stavby skateparku v Praze - Řepích“
38.42 26.03.2012 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Péče o dětská hřiště, víceúčelová sportoviště a sportovní plochy na území MČ Praha 17“
38.41 26.03.2012 k údržbě ČP 439 ul. Ke kulturnímu domu
38.40 26.03.2012 k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2012
38.39 26.03.2012 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek
38.38 26.03.2012 k programu jednání ZMČ dne 4. 4. 2012
38.37 26.03.2012 k umístění informačního zařízení na domě Makovského ČP 1222
38.36 26.03.2012 k plynovodní přípojce na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 v k. ú. Řepy
38.34 26.03.2012 k ceníku pečovatelských služeb Centra sociálně zdravotních služeb pro rok 2012
38.33 26.03.2012 k návrhu paní Martiny Vítkové na jmenování Dr. Tomáše Fingera členem Majetkové komise; k návrhu paní Martiny Vítkové na jmenování pana Petra Stloukala členem Komise pro sportovní centrum Na Chobotě
38.32 26.03.2012 k návrhu na odpis pohledávky v hospodářské činnosti městské části Praha 17
38.31 26.03.2012 k vrácení poskytnutého příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
38.30 26.03.2012 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
38.29 26.03.2012 k finančnímu daru firmy BT-VUSTE, spol. s r. o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
38.28 26.03.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy“
38.27 26.03.2012 k žádosti paní XY, Stříbrského, Praha 4 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel. 2+kk v Makovského ulici čp. 1227 za červenec a srpen 2011
38.26 26.03.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a kauci k bytu v domě čp. 1094, Žufanova na období delší než 1 rok
38.25 26.03.2012 k žádosti paní XY, Bazovského 1118, Praha 6 – Řepy o snížení splátek dluhu na nájemném za byt o velikosti 2+k.k., v 6. podlaží domu čp. 1118, v ul. Bazovského, v Praze 6 – Řepích
Tisk Export článku do PDF