Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
42.3 16.05.2012 k návrhu na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2011
42.2 16.05.2012 ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2012
42.1 16.05.2012 ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2011; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
41.27 02.05.2012 k žádosti o souhlas na provizorní dopravní značení
41.26 02.05.2012 k rezignaci člena Komise kultury a vzdělávání a jmenování nového člena Komise kultury a vzdělávání
41.25 02.05.2012 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Oprava chodníků v ulici U Boroviček
41.24 02.05.2012 ke zrušení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Implementace a provoz certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ a vypsání nové soutěže
41.23 02.05.2012 k souhlasnému stanovisku na trvalé umístění přesahu střechy rodinného domu nad pozemkem parc. č. 1449 v k. ú. Řepy, lokalita ul. Augustova
41.22 02.05.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 63/1 o výměře 2,88 m2 za účelem umístění 2 ks sběrných kontejnerů POTEX (sběr textilu), v k. ú. Řepy, správa pozemku svěřená MČ Praha 17
41.21 02.05.2012 k nabídce paní XY o prodej pozemků parc. č. 734/15 a 740/41 v k. ú. Zličín a žádosti na směnu pozemků par. č. 1431/7, 1431/10, 1431/12 a 64/4 za pozemek par. č. 1436 v k. ú. Řepy
41.19 02.05.2012 k umístění informační tabule na pozemku parc. č. 1234/32 nebo 1142/101 v k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
41.17 02.05.2012 k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce topného systému v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“
41.16 02.05.2012 k vyhlášení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka a instalace 76 ks. venkovních laviček“ na sídlišti Řepy II, k. ú. Řepy, Praha 17
41.15 02.05.2012 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce parku Řepík“
41.14 02.05.2012 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace na „Realizace stavby skateparku v Praze - Řepích“
41.13 02.05.2012 k veřejné zakázce na službu „Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy“
41.12 02.05.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1223/XY o velikosti 3+1 v bytovém domě Makovského čp. 1222 až 1227 v k. ú. Řepy - prodej VII. etapa
41.11 02.05.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1223/XY o velikosti 3+1 v bytovém domě Makovského čp. 1222 až 1227 v k. ú. Řepy - prodej VII. etapa
41.10 02.05.2012 k žádosti paní XY, Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici
41.9 02.05.2012 k žádosti manželů XY, Nevanova 1052 – Řepy o prominutí poplatků z prodlení nebo schválení splátkové dohody na dlužné poplatky z prodlení k bytu o velikosti 3+1, v XY podlaží domu čp. 1052 na období delší než 1 rok
41.8 02.05.2012 k žádosti paní XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1114, Praha 6 – Řepy, zastoupené na základě plné moci panem XY, bytem Profesora Fuky, Olomouc o souhlas s uzavřením nájemního vztahu se vznikající právnickou osobou na stávající adrese ordinace
41.7 02.05.2012 k dodatku č. 3 smlouvy o nájmu střešní nástavby objektu Makovského ČP 1145 za účelem provozování základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě
41.6 02.05.2012 k žádosti o zproštění poplatku za odběr tepla v nebytovém prostoru č. XY v Makovského 1224
41.5 02.05.2012 ke stavebním úpravám a údržbě Sokolovny
41.4 02.05.2012 k výběru nejvýhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace údržbových prací na objektu ČP 439 ul. Ke kulturnímu domu
41.3 02.05.2012 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
41.2 02.05.2012 k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu pro podporu základních škol
41.1 02.05.2012 k žádosti CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2012
40.45 18.04.2012 ke jmenování pana Jaroslava Honzíka členem Komise pro sportovní centrum Na Chobotě
40.44 18.04.2012 k nabídce MF Dnes na pronájem dvou modulů za 12 500, - Kč, které je možné využít na propagaci Městské části Praha 17
40.43 18.04.2012 k programu Letiště Praha „Dobré sousedství“
40.42 18.04.2012 k finančnímu příspěvku pro TJ Sokol Řepy, Engelmüllerova 625/4, Praha 6
40.41 18.04.2012 ke smlouvě o spolupráci s ČSOB, a. s. – akce „Pálení čarodějnic“ 30. 4. 2012
40.40 18.04.2012 k žádosti o poskytnutí příspěvku na projekt „Koukají na nás správně?“
40.39 18.04.2012 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2012 Sb. hl. m. Prahy
40.38 18.04.2012 ke stavební úpravy nebytových prostor v 1. NP objektu čp. 1221, Socháňova ulice
40.37 18.04.2012 ke čtvrtletní zprávě o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis s. r. o.
40.35 18.04.2012 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů - II“
40.34 18.04.2012 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Výsledek zadávacího řízení
40.33 18.04.2012 k osazení oken nebytovém prostoru č. 312 v Makovského ČP 1225 venkovními mřížemi
40.32 18.04.2012 k žádosti o změnu účelu užívání nebytového prostoru č. 314 – kancelář v přízemí domu čp. 1223 Makovského, Praha 6 - Řepy
40.31 18.04.2012 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 kancelář v přízemí čp. 1290 v ul. Španielova, Praha 6 – Řepy
40.30 18.04.2012 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 sklad v suterénu čp. 1166 v ul. Vondroušova, Praha 6 - Řepy
40.29 18.04.2012 k volné bytové jednotce č. 1222/XY o vel. 1+1/L s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ul., Praha 6 – Řepy
40.28 18.04.2012 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ul., Praha 6 – Řepy
40.27 18.04.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
40.26 18.04.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1245/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
40.25 18.04.2012 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1171/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
40.23 18.04.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1227/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 až 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
40.22 18.04.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/XY o velikosti 3+1 v bytovém domě Makovského čp. 1222 až 1227 v k. ú. Řepy - prodej VII. etapa
Tisk Export článku do PDF