Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000443/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 302 o vel. 35,55 m2, v přízemí domu čp. 1017, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000442/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu - Městské části Praha 13
Us RMČ 000441/2018
(2)
21.11.2018 Jmenování tajemníků komisí Rady městské části
Us RMČ 000440/2018
(2)
21.11.2018 Žádost Odboru bytového fondu MHMP o vyjádření k prodeji čtyř technologicky funkčních celků (TFC) v Řepích – funkčně související s pozemky ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000439/2018
(2)
21.11.2018 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Řepy, o výměře 186 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000438/2018
(2)
21.11.2018 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350 doplnění nájemce
Us RMČ 000437/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000436/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 28 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000435/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 23 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000434/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000433/2018
(2)
21.11.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000432/2018
(2)
21.11.2018 Stavba nazvaná „K Šancím 629, nová SS 102, výměna skříně" na pozemcích parc. č. 1/2, 1/3, 1434 k. ú. Řepy na rozhraní ulic K Šancím - Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000431/2018
(2)
21.11.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000430/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě
Us RMČ 000429/2018
(2)
21.11.2018 Smlouva o poskytování servisní podpory pro Mobilní informační systém MČ Praha 17
Us RMČ 000428/2018
(2)
21.11.2018 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování provozní podpory IS GINIS“
Us RMČ 000427/2018
(2)
21.11.2018 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka HW appliance pro správu logů a Security Event Management“
Us RMČ 000426/2018
(2)
21.11.2018 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2019
Us RMČ 000425/2018
(2)
21.11.2018 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us RMČ 000424/2018
(2)
21.11.2018 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2017/2018
Us RMČ 000423/2018
(2)
21.11.2018 Poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 16. 12. 2018
Us RMČ 000422/2018
(2)
21.11.2018 Přijetí finančního daru MČ na pořádání akce - Svatomartinský průvod s ohňostrojem 2018
Us RMČ 000421/2018
(1)
07.11.2018 Návrh na stanovení komisí - poradních orgánů RMČ Praha 17
Us RMČ 000420/2018
(1)
07.11.2018 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2018 a v I. pololetí 2019
Us RMČ 000419/2018
(1)
07.11.2018 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
Us RMČ 000418/2018
(1)
07.11.2018 Výsledek VŘ „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17"
Us RMČ 000417/2018
(1)
07.11.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Us RMČ 000416/2018
(1)
07.11.2018 Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000415/2018
(1)
07.11.2018 Žádost o výpůjčku pozemků parc. č. 1974, 1975 a části parc. č. 1978 v k. ú. Řepy pro výhradní užívání obyvateli bytových domů Španielova 1294/90 a 1295/88, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000414/2018
(1)
07.11.2018 Veřejná zakázka „Rozptylová loučka hřbitova Řepy - III."
Us RMČ 000413/2018
(1)
07.11.2018 Dodatek č. 7 - Zařazení majetku do pojistné smlouvy
Us RMČ 000412/2018
(1)
07.11.2018 Pojištění hasičského vozu
Us RMČ 000411/2018
(1)
07.11.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Domov sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000410/2018
(1)
07.11.2018 Schválení návrhu rozpočtu CSZS na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021
Us RMČ 000409/2018
(1)
07.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Us RMČ 000408/2018
(111)
23.10.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 103 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1145, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000407/2018
(111)
23.10.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000406/2018
(110)
17.10.2018 Žádost o stanovisko ke stavbě „BESIP Čistovická - Selských baterií, Praha 17" na pozemcích parc. č. 1381/1, 1395 a 1399 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000405/2018
(110)
17.10.2018 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Slavnostního koncertu ke 100. výročí založení republiky dne 28. 10. 2018
Us RMČ 000404/2018
(110)
17.10.2018 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 13,6 m2, v suterénu domu čp. 1269, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000403/2018
(110)
17.10.2018 Volný ateliér č. 302 v přízemí domu čp. 1017, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000402/2018
(110)
17.10.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000401/2018
(110)
17.10.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000400/2018
(110)
17.10.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L., v 5. podlaží, čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000399/2018
(110)
17.10.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 103 o vel. 2+1, v 1. podlaží, čp. 1145, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000398/2018
(109)
10.10.2018 Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
Us RMČ 000397/2018
(109)
10.10.2018 Dům s pečovatelskou službou Praha 17, Řepy, K Šancím - přeložka kVN, kNN a SDK
Us RMČ 000396/2018
(109)
10.10.2018 „Dům s pečovatelskou službou Praha 17, Řepy, příprava staveniště - kácení dřevin"
Us RMČ 000395/2018
(109)
10.10.2018 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni - Ke Kulturnímu domu"
Us RMČ 000394/2018
(109)
10.10.2018 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k. ú. Řepy v období 2018 až 2020"
Tisk Export článku do PDF