Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000378/2018
(108)
26.09.2018 Výměna gastro vybavení kuchyně v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000377/2018
(108)
26.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000376/2018
(108)
26.09.2018 Žádost Politického hnutí ANO 2011 o pronájem pozemků parc. č. 1142/263 a 1476/5 v k. ú. Řepy pro účely volební kampaně
Us RMČ 000375/2018
(108)
26.09.2018 Vrácení bezdůvodného obohacení (kupní ceny) ve výši 138.410 Kč
Us RMČ 000374/2018
(108)
26.09.2018 SOKOL Řepy - rekonstrukce volejbalových kurtů z dotací MHMP pro rok 2019
Us RMČ 000373/2018
(108)
26.09.2018 TJ SOKOL Řepy - žádost o prodloužení výpůjčky volejbalového hřiště
Us RMČ 000372/2018
(108)
26.09.2018 Žádost euroAWK s r.o. o souhlas MČ Praha 17 s umístěním reklamních zařízení
Us RMČ 000371/2018
(108)
26.09.2018 Pachtovní smlouva na pozemek parc. č. 1353, ev. č. 19 - zahrádka, lokalita Ke Kaménce, Ing. Leona Široká
Us RMČ 000370/2018
(108)
26.09.2018 Přechod nájemní smlouvy č. 2009/2226, pozemek pod garáží 752/58, Jaroslava Rozumová
Us RMČ 000369/2018
(108)
26.09.2018 Převod nájemní smlouvy č. 2009/2200, pozemek pod garáží 752/47, Ing. Marta Pawlicová
Us RMČ 000368/2018
(108)
26.09.2018 Žádost nájemců bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážových stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000367/2018
(108)
26.09.2018 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 1, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000366/2018
(108)
26.09.2018 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 43, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000365/2018
(108)
26.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000364/2018
(108)
26.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000363/2018
(108)
26.09.2018 Stavební úpravy a přístavba bytového domu o 6ti bytových jednotkách Čistovická čp. 199/8 v Praze - Řepích
Us RMČ 000362/2018
(108)
26.09.2018 Vypsání výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Dům s pečovatelskou službou Praha 17, Řepy, K Šancím - přeložka kvn, knn, SDK“
Us RMČ 000361/2018
(108)
26.09.2018 Vypsání výzvy k podání nabídky na akci „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, příprava staveniště - kácení dřevin"
Us RMČ 000360/2018
(108)
26.09.2018 Projekční a architektonické práce, autorský dozor a účast na kontrolních dnech stavby: Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě v Praze - Řepích
Us RMČ 000359/2018
(108)
26.09.2018 Přijetí Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2013/0305 mezi Městskou částí Praha 17 a společností SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec
Us RMČ 000358/2018
(108)
26.09.2018 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Městské části Praha 17 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024
Us RMČ 000357/2018
(108)
26.09.2018 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2018
Us RMČ 000356/2018
(108)
26.09.2018 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2018
Us RMČ 000355/2018
(108)
26.09.2018 Přerušení provozu a zajištění náhradního vánočního provozu mateřských škol Městské části Praha 17 ve dnech 27. – 31. 12. 2018
Us RMČ 000354/2018
(108)
26.09.2018 Kronika Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000352/2018
(106)
10.09.2018 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
Us RMČ 000351/2018
(106)
10.09.2018 Program zasedání ZMČ 27 dne 19. 9. 2018
Us RMČ 000350/2018
(106)
10.09.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018
Us RMČ 000349/2018
(106)
10.09.2018 Výzva k podání nabídky na VZMR „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k. ú. Řepy v období 2018 až 2020.“
Us RMČ 000348/2018
(106)
10.09.2018 Volný byt č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000347/2018
(106)
10.09.2018 Žádost KDU-ČSL a TOP 09 o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 (výměra 26 m2) dne 25. 9. 2018 a část pozemku parc. č. 1474/1, k. ú. Řepy (výměra 4 m2) ve dnech 11. 9. - 9. 10. 2018
Us RMČ 000346/2018
(106)
10.09.2018 Návrh OZV o vedení technické mapy hlavního města Prahy
Us RMČ 000345/2018
(106)
10.09.2018 Jmenování Mgr. Evy Krumphanzlové pověřenkyní pro ochranu osobních údajů Úřadu Městské části Praha 17 ke dni 1. října 2018 a odvolání dosavadního pověřence pro Úřad Městské části Praha 17 dne dni 30. září 2018
Us RMČ 000344/2018
(106)
10.09.2018 Rezignace JUDr. Kateřiny Kaljkovićové na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000343/2018
(105)
05.09.2018 Kniha "Řepy krásné, Řepy mé" - stanovení počtu darovaných výtisků a prodejní ceny prodaných výtisků
Us RMČ 000342/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 103 o vel. 2+k.k v 1. podlaží domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000341/2018
(105)
05.09.2018 Určení termínu losování nájemce zahrádky v lokalitě Ke Kaménce, pozemek par.č. 1353, ev.č.19
Us RMČ 000340/2018
(105)
05.09.2018 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000339/2018
(105)
05.09.2018 Žádost Politického hnutí ANO 2011 o pronájem pozemků parc. č. 1241/9 a 1241/10 v k.ú. Řepy pro konání předvolební akce
Us RMČ 000338/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 1+k.k.s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000337/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 14 o vel. 1+k.k.s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1215, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000336/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží, čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000335/2018
(105)
05.09.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000334/2018
(105)
05.09.2018 Nové obložení stěn jídelny - ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky
Us RMČ 000333/2018
(105)
05.09.2018 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce „Den otevřených dveří MC Řepík" dne 20. 9. 2018
Us RMČ 000332/2018
(105)
05.09.2018 „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN, kNN" - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1360/4 a 1360/5 v k. ú. Řepy a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000331/2018
(105)
05.09.2018 Souhlas s instalací venkovních rolet na okna bytových jednotek MČ Praha 17 v domě Galandova 1239 - 1242, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000330/2018
(105)
05.09.2018 Podání žaloby Krajskému soudu v Brně na zrušení rozhodnutí č. ÚOHS-S0477/2017/VZ-10163/2018/521/Mži ze dne 6. dubna 2018 a navazujícího rozhodnutí ÚOHS-R0063, 0064/2018/231/ZSř ze dne 4. července 2018, jímž zakázal plnění ze Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní uzavřené mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us RMČ 000329/2018
(105)
05.09.2018 Vyhodnocení nabídek „Dodávka serverů"
Us RMČ 000328/2018
(105)
05.09.2018 Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Tisk Export článku do PDF