Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
52.13 24.09.2012 k průzkumu vedení inženýrských sítí formou provedením dvou sond na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Čistovická
52.12 24.09.2012 k výběrovému řízení nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 – OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
52.11 24.09.2012 k vyjádření k umístění znaku MČ Praha 17 na letáku pro akci Poutní cesta do Hájku
52.10 24.09.2012 k realizaci projektu Zdravé a hravé Řepy II
52.9 24.09.2012 k záměru MČ Praha 17 na výstavbu pobytového zařízení sociálních služeb na území MČ Praha 17
52.8 24.09.2012 ke změnám rozpočtu k 30. 9. 2012
52.7 24.09.2012 k otevření nové třídy v MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176
52.6 24.09.2012 k pohárům a medailím pro žáky ze škol MČ Praha 17
52.5 24.09.2012 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2012
52.4 24.09.2012 k finančnímu daru paní Marie Palečkové – PAWAPkus, Vondroušova 1186/33, Městské části Praha 17
52.3 24.09.2012 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky VZ „Zimní údržba chodníků v k. ú. Řepy v období 2012/2013 a 2013/2014“
52.2 24.09.2012 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce místní komunikace U Boroviček
52.1 24.09.2012 k dodatku organizačního řádu č. 2
51.31 12.09.2012 ke zpracování PD k projektu „Zdravé a hravé Řepy II“
51.30 12.09.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v přízemí domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy
51.29 12.09.2012 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy
51.28 12.09.2012 k volné byt. jednotce o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí domu čp. 1157 Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy
51.27 12.09.2012 ke volné byt. jednotce o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy
51.26 12.09.2012 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha 6 – Řepy
51.25 12.09.2012 k volnému holobytu o vel. 1+0 v přízemí domu čp. 1118 Bazovského ulice, Praha 6 – Řepy
51.24 12.09.2012 k volnému bytu zvláštního určení o vel. 2+1/L s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1193 v ul. Vondroušova, Praha 6 – Řepy- BBD
51.23 12.09.2012 k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1283 v ul. Španielova, Praha - Řepy
51.22 12.09.2012 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Makovského 1222 - 1227, Makovského 1223, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
51.21 12.09.2012 k zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy
51.20 12.09.2012 k rekonstrukci topného systému ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
51.19 12.09.2012 k obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
51.18 12.09.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou“
51.17 12.09.2012 ke Koncepci prorodinné politiky na MČ Praha 17
51.16 12.09.2012 k výpůjčce části pozemků parc. č. 1352/6 a parc. č. 1352/146, správa svěřena MČ Praha 17, k. ú. Řepy pro akci: „Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných radiálách“ a následné uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene
51.15 12.09.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1433 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 1292 m2, správa svěřena MČ Praha 17, k. ú. Řepy pro akci: „Vodovodní přípojka pro č. p. 405, ul. K Šancím“ a následné uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene
51.14 12.09.2012 k výpůjčce pozemků parc. č. 556 a 1378/32 v k. ú. Řepy pro stavbu „Odvodnění tram.smyčky Bílá Hora, Praha 6“
51.13 12.09.2012 k doplnění a aktualizaci žádosti o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú Řepy, LV 925
51.12 12.09.2012 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru garáž v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ul., Praha 6 - Řepy
51.11 12.09.2012 k žádosti paní XY, pana XY a pana XY, Španielova 1287 o navázání nové nájemní smlouvy
51.10 12.09.2012 k žádosti pana XY, Nevanova 1051 o navázání nové nájemní smlouvy
51.9 12.09.2012 k žádosti pana XY, Bazovského 1118 o navázání nové nájemní smlouvy
51.8 12.09.2012 ke Zprávě o plnění rozpočtu PO za I. pololetí roku 2012
51.7 12.09.2012 ke schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ Jana Wericha
51.6 12.09.2012 k žádosti o svěření pozemků pod pasážemi a vstupy Makovského 1222 - 1227 a pozemků přilehlé zeleně v k. ú. Řepy
51.5 12.09.2012 k žádosti o svěření pozemků pod pasážemi a vstupy Makovského 1140 - 1145 a pozemků přilehlé zeleně v k. ú. Řepy
51.4 12.09.2012 k připomínkování nařízení - záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími
51.3 12.09.2012 k připomínkování nařízení, o vymezení úseků místních komunikaci a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
51.2 12.09.2012 k žádosti o zařazení místa provozování loterií a jiných podobných her do přílohy obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
51.1 12.09.2012 ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2012
50.42 29.08.2012 k žádosti Bikrosclubu Řepy o prominutí nájmu po dobu rekonstrukce
50.41 29.08.2012 k nákupu vybavení kulturního domu „Fíčko“
50.40 29.08.2012 k žádosti CSZS na schválení přijetí sponzorských darů
50.38 29.08.2012 k vypracování znaleckého posudku k pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy o výměře 10458 m2
50.37 29.08.2012 ke zrušení usnesení RMČ č. 47.12 ze dne 18. 7. 2012
50.36 29.08.2012 ke schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Bendova
Tisk Export článku do PDF